2021. december 5. Vasárnap, Vilma.
 
Tanévkezdés – Egy éven belül harmadszor emelkednek a pedagógusbérekForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2014-09-01 11:21:12
Az új pedagógus elõmeneteli rendszer 2013. szeptember 1-jei bevezetése után immár harmadik alkalommal növekszik generálisan a pedagógusok bére szeptember 1-jétõl. Emellett kisebb jogszabályi változások is várhatók az új tanévben.

A kormany.hu oldalon közzétett tanévkezdõ kiadvány szerint a pedagógus és pedagógiai elõadó, pedagógiai szakértõ munkakörben foglalkoztatottak illetményalapja 2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között a teljes munkaidõre megállapított kötelezõ minimálbér havi összegének 118,9 százaléka középfokú végzettség esetén, 163,3 százaléka alapfokozat esetén, 179,6 százaléka pedig mesterfokozat esetén.

Pedagógus I. fokozatban a fizetések bachelor végzettség esetén 165.750 forint és 314.924 forint között, mesterfokozat esetén 182.294 és 346.359 forint között mozognak.

Minden pedagógus, aki a kormányrendeletnek megfelelõen április 30-ig rendelkezett 14 év szakmai gyakorlattal, pedagógus szakvizsgával (vagy azzal egyenértékû tudományos fokozattal), és feltöltötte akár “egyszerûsített”, akár “teljes” portfólióját az Oktatási Hivatal (OH) által mûködtetett informatikai támogató rendszerbe, teljesítette a 2015. január 1-jei ideiglenes Pedagógus II. fokozatba kerülés feltételeit.

Azon pedagógusok számára, akik megkezdték portfóliójuk feltöltését, de az április 30-i határidõig nem töltöttek fel véglegesíthetõ portfóliót, az OH 2014. május 30. és június 5. között egyszeri hiánypótlási lehetõséget biztosított, melyrõl az érintetteket több alkalommal értesítette. A portfóliók feltöltését követõen az OH ellenõrizte minden érintett pedagógus esetében a rendeletben foglalt összes feltétel meglétét, és az eredményrõl 2014. június 30-ig értesítést küldött az érintettek számára. Összesen 22 697 jogosult pedagógus véglegesítette e-portfólióját és ezzel jogosultságot szerzett arra, hogy munkáltatója a 2015. január 1-jével ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba sorolja.

2015. január 1-jén Mesterpedagógus fokozatba kerülnek azok a pedagógusok, akik 2014-ben sikeresen elvégzik az OH által szervezett kétszer 30 órás tanfelügyelõi, minõsítési szakértõi képzést vagy az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet (OFI) által szervezett 60 órás szaktanácsadói képzést; megfelelnek a TÁMOP-3.1.5. projekt keretében megszervezett próbaminõsítési eljárásokon és rendelkeznek a rendeletben meghatározott feltételekkel (14 év szakmai gyakorlat és pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékû végzettség).

A 2015-ös minõsítésre összesen 19 136 pedagógus jelentkezett az április 30-ai határidõig. Az oktatásért felelõs miniszter döntése értelmében 18 095 pedagógus került be a jövõ évi minõsítési tervbe. (2930 Gyakornok, 12 468 Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógus és 2697, 2015. január 1-jétõl ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolandó pedagógus.) A jelentkezõk közül 1 041 pedagógus nem felel meg a február 28-án nyilvánosságra hozott “különös feltételeknek”, ezért õk nem kerülhetnek be a jövõ évi minõsítési tervbe. A minõsítési tervbe bekerülõ pedagógusok a kormányrendelet értelmében november 30-ig tölthetik fel e-portfóliójukat az OH által mûködtetett informatikai támogató rendszerbe.

Változás az új tanévben, hogy a sajátos nevelési igényû, a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdõ, eltérõ fejlõdésû és más kiemelt figyelmet igénylõ gyermekek, tanulók pedagógiai szakszolgálati ellátásához kapcsolódva bevezetik az Integrált Elektronikus Nyomonkövetõ Rendszert.

A pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára is biztosítják továbbá az évi 25 munkanap pótszabadságot. Ez az idei évben arányosan 15 napot jelent az érintetteknek december 31-ig.

A közösségi szolgálattal kapcsolatos változás, hogy a tanulók a jövõben nem csak azon településén végezhetnek közösségi szolgálatot, ahol az iskola van, hanem a saját lakóhelyükön is.

A 6-8 évfolyamos gimnáziumokat érintõ változás, hogy az idegen nyelveket, a testnevelést és a mûvészeti mûveltségi terület tantárgyait nem csak mesterfokozatú végzettséggel lehet tanítani.

A vonatkozó rendelet egy új melléklettel egészül ki, amely meghatározza a tanulók fizikai-fittségi mérésének tartalmi kereteit. A rendelet megjelenését követõen a minisztérium honlapján közzétesznek egy útmutatót, amely a mérések részletes leírását fogja tartalmazza majd. Pontosították továbbá a pedagógiai szakszolgálati intézmények mûködésérõl szóló rendeletet. .

Az országos pedagógiai-szakmai ellenõrzésekben (tanfelügyeletben) közel 6 ezer köznevelési intézmény, 15 ezer feladatellátási hely vesz részt, illetve 150 ezer pedagógus érintett a pedagógusok elõmeneteli rendszerében, melyhez kapcsolódó eljárások lebonyolításának támogatására az informatikai támogató rendszer továbbfejlesztése szükséges.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!