2022. január 25. Kedd, Pál.
 
OGY - Önkormányzati tulajdonba kerülhetnek a megyei könyvtárak és múzeumok épületeiForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2015-02-18 11:04:56
Tárgysorozatba vette az Országgyûlés kulturális bizottsága kedden a megyei könyvtárak és a megyei hatókörû városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló törvényjavaslatot.

Halász János, aki másik négy fideszes képviselõvel együtt jegyzi az indítványt, az ülésen hangsúlyozta: a javaslat alapvetõ célja az, hogy a megyei hatókörû városi múzeumokat és a megyei könyvtárakat fenntartó önkormányzatok megkaphassák azokat az ingatlanokat, amelyekben a közgyûjtemények mûködnek.

A jelenlegi háromszereplõs konstrukció, amelyben az állami tulajdonos, az intézményi vagyonkezelõ és az önkormányzati fenntartó vesz részt, nagyban megnehezíti az intézmények pályázatokon történõ részvételét, a szükséges fejlesztések, felújítások kivitelezése pedig jogi, pénzügyi, szervezési problémákat vet fel. A javaslattal a megyei hatókörû városi múzeumok és a megyei könyvtárak feladatellátását szolgáló ingóságok és ingatlanok az önkormányzatok tulajdonába kerülnének, ezzel segítve a kötelezõ feladat hatékonyabb ellátását.

Halász János hangsúlyozta: a közgyûjteményi rendszer átalakítása utáni finomhangolást szolgáló javaslatot a tapasztalatokra alapozva, az érintettek véleményét kikérve, az õ egyetértésükkel terjesztették be.

A javaslat általános indoklása felidézi, hogy a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló törvény 2012-es módosítását követõen a megyei múzeumok és tagintézményeik, valamint a megyei könyvtárak települési önkormányzati fenntartásba kerültek. A megyei könyvtárak feladatellátásához szükséges ingó vagyontárgyak térítésmentesen a fenntartó önkormányzat tulajdonába kerültek, a feladatellátást szolgáló ingatlanok, illetve a megyei múzeumok feladatellátását szolgáló ingó vagyon azonban az állam tulajdonában maradt, amelynek vagyonkezelõi teendõit az intézmények látják el.

Kósa Lajos, Halász János, Horváth István, Simon Róbert Balázs és Vantara Gyula (Fidesz) javaslata szerint a megyei könyvtárak és a megyei hatókörû városi múzeumok feladatainak ellátását szolgáló állami tulajdonú ingatlanok, illetve ingóságok a múzeumi kulturális javak kivételével a fenntartó önkormányzatok tulajdonába kerülnének. Az átadott vagyont az önkormányzatok nem idegeníthetik el, az átadott ingatlanokat azok fejlesztése érdekében, a kultúráért felelõs miniszter engedélyével lehetne megterhelni. A megyei hatókörû városi múzeumok alapleltárában és jogszabály szerinti külön nyilvántartásában szereplõ kulturális javak az intézmények vagyonkezelésébe kerülnének.

Azon megyei könyvtári és megyei hatókörû városi múzeumi feladatellátást szolgáló ingatlanok, amelyek nem kerülnek önkormányzati tulajdonba, a fenntartó önkormányzatok vagyonkezelésébe kerülnek.
Szabó Szabolcs független képviselõ "értelmes és elõremutató javaslatnak" nevezte az indítványt, hozzátéve, hogy ez a módosítás egyszerûsítené és áttekinthetõvé, könnyebbé tenné a rendszer mûködését.

Simon Róbert Balázs kiegészítésként megjegyezte: a javaslat országosan 154 ingatlant érint.
Az ülésen - egyhangú támogatással - tárgysorozatba vették azt a határozati javaslatot is, amely március 27-ét II. Rákóczi Ferenc emléknapjává nyilvánítaná.

A javaslat szerint a márciusi ünnepnapon nemcsak a fejedelemrõl emlékeznének meg, hanem tisztelegnének azok elõtt is, akik a "Cum Deo pro patria et libertate" zászló alatt II. Rákóczi Ferencre felesküdtek, "akik a magyar szabadság kivívásáért küzdöttek". A határozat szövege szerint a kormány támogatná és szorgalmazná olyan megemlékezések szervezését, oktatási anyagok készítését, amelyek II. Rákóczi Ferenc szabadságharcával kapcsolatosak.

Semjén Zsolt (KDNP), Vejkey Imre (KDNP) és Lezsák Sándor (Fidesz) indítványával kapcsolatban az ülésen Hoffmann Rózsa (KDNP) megjegyezte: "a javaslatot nem szükséges indokolni, hiszen ha van olyan történelmi személy, akit minden szempontból tisztelet övez, az II. Rákóczi Ferenc", azonban felhívta a figyelmet annak veszélyére, hogy ha a naptárat "túlzsúfoljuk emléknapokkal", azok elveszíthetik jelentõségüket.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!