2022. január 19. Szerda, Sára, Márió.
 
OGY - Módosul a földtörvényForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2015-03-12 18:06:54
Egyszerûbb lesz halastavat létesíteni, a rekultiváció utáni földminõsítés ingyenes lesz, a telepítési engedély hatálya pedig két évrõl három évre emelkedik - egyebek mellett ezeket az új szabályokat tartalmazza a földtörvény módosítása, amelyet Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter hétfõn terjesztett a parlament elé.

Az Országgyûlés honlapján olvasható javaslat a földvédelmi eljárás lefolytatása alól mentesítené a halastó létesítését. A jelenlegi helyzet szerint, 2013. novembere óta a halastó már nem minõsül termõföldnek, viszont az ingatlan-nyilvántartási szabályok értelmében a halastó a termõföld egyik mûvelési ága. A halastó létesítése tehát más célú hasznosításnak minõsül, jóllehet a haltenyésztés is mezõgazdasági tevékenység. Ezért áll a javaslatban az, hogy halastavat földvédelmi eljárás nélkül lehessen létesíteni.

A termõföld más célú hasznosítására az engedélyt a földhivatal mint ingatlanügyi hatóság adja. Elvileg ha valaki hozzájutott ilyen engedélyhez, akkor ugyanarra a földre már nem adható ki másik engedély. Ha utóbb közérdekbõl kér kisajátítást valaki - más hasznosítási célra - arra a földre, amelyre más már kapott más célú hasznosítási engedélyt, akkor azt a földdarabot már nem lehet kisajátítani. Ezt oldja fel a törvényjavaslatnak az a szabálya, amely ilyenkor - a közérdekre hivatkozva - mégis megengedné a kisajátítást. Az indoklás megjegyzi, hogy ebben az esetben kártalanítani kell az elõször engedélyhez jutottat minden káráért.

A föld minõsítéséért szolgáltatási díjat kell fizetni, a javaslat ugyanakkor kiveszi a díjfizetés alól a rekultivált területek minõsítését. Szintén díjmentes lesz a mûvelési ág változása akkor, ha újratelepítés miatt következik be. Itt azonban feltétel, hogy az újratelepítés három éven belül megtörténjen. Ugyanez érvényes akkor, ha erdõrõl fásított területre, vagy pedig termõföldrõl erdõre változtatják a mûvelési ágat.

Jelenleg a bogyósgyümölcs-ültetvények telepítéséhez ezer négyzetméter felett kell engedélyt kérni. A módosítás az engedélyköteles területet 3 ezer négyzetméterre emeli, ezzel azonos szintre hozza a gyümölcsös telepítésének engedélyköteles területnagyságával.

A javaslat szerint a telepítési engedély a jelenlegi két év helyett három évig lesz érvényes, mivel a támogatási pályázat elbírálása és a szaporítóanyag beszerzése nem mindig fért bele a két évbe.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!