2022. május 20. Péntek, Bernát, Felícia.
 
OGY – Buda-Cash/Quaestor – Elfogadta a parlament a vagyonzárolási javaslatotForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2015-04-02 09:24:47
Törvényt módosított kedden a parlament, hogy a brókerbotrányban érintett vállalatok cégcsoportjai, valamint mások mellett vezetõi, felügyelõbizottsági tagjai és egyes könyvvizsgálói vagyonukkal is felelõsséget vállaljanak az okozott károkért.

A kormánypártok múlt héten benyújtott, a vagyonok zárolására vonatkozó javaslatát – amelynek elõterjesztõi között volt a két frakcióvezetõ, a fideszes Rogán Antal és a KDNP-s Harrach Péter – a mihamarabbi elfogadásért házszabálytól eltéréssel tárgyalta a Ház. A keddi szavazáson 157 képviselõ támogatta, 12 ellenezte a büntetõeljárási, valamint a bírósági végrehajtási törvény módosítását. Nemmel LMP-s, valamint független képviselõk voksoltak.

A törvény alapján ügyészi kezdeményezésre a bírósági elrendelheti azon pénzügyi tevékenységet végzõ szervezetek vagyonának zárolását, amelyeknél valószínûsíthetõ, hogy tevékenységi körükben 50 millió forintot meghaladó értékre elkövetett vagy 50 millió forintot meghaladó kárt, vagyoni hátrányt okozó bûncselekményt – vagyon elleni, vagy csõdbûncselekményt, vagy tartozásfedezet-elvonást – követtek el.

Emellett bármely olyan szervezet vagyona is zárolható, amelyet a bûncselekmény elkövetéséhez felhasználtak, vagy amely elõnyt szerzett a bûncselekmény elkövetésébõl.

A zár alá vétel vonatkozhat a kapcsolt vállalkozásokra is, továbbá az említett szervezetekben befolyásoló részesedéssel vagy ellenõrzõ befolyással rendelkezõkre, a szervezet vezetõ tisztségviselõire, képviseletre feljogosított tagjaira, képviseletre feljogosított alkalmazottaira, a szervezet nevében eljárókra, tisztségviselõire, cégvezetõire, felügyelõbizottsági tagjaira, ezek megbízottjaira, valamint a szervezet könyvvizsgálóira. A személyes vagyonnál akkor is elrendelhetõ a zárolás, ha a kapcsolat a bûncselekmény elkövetésének megkezdése után megszûnt.

Zár alá vétel rendelhetõ el arra a vagyonelemre is, amelyet valószínûsíthetõen a büntetõeljárás vagy a büntetõeljárást megalapozó hatósági eljárás megindulása után feltûnõ értékaránytalansággal, ingyenesen vagy közeli hozzátartozó javára ruháztak át.

A törvényalkotási bizottság hétfõi ülésén beiktattak a törvénybe egy olyan szigorító passzust, amely szerint zárolható az a vagyonelem is, amelyet a zár alá vehetõ vagyon terhére a büntetõeljárás vagy a büntetõeljárást megalapozó hatósági eljárás megindulása elõtti egy évben szereztek vagy amely e vagyonelem helyébe lépett.

A mostani törvénymódosítás alapján zárolt vagyon megõrzésérõl zárgondnoknak kell gondoskodnia.
A kormánypárti elõterjesztõk indoklásukban hangsúlyozták: a zárolt vagyont minden esetben a brókerbotrányok áldozatainak kártérítésére kell fordítani.

A brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezésérõl címet viselõ törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

A brókerbotrányok károsultjainak kártalanításával kapcsolatban Rogán Antal hétfõn arról tájékoztatott, hogy a Buda-Cashnél a kártalanítás folyamata már 97 százalékban lezárult. A Quaestor esetében a Fidesz álláspontja az, hogy a Befektetõvédelmi Alapnak 6 millió forintig kártalanítania kell az ügyfeleket. Azoknál, akik 6 millió forintnál többet helyeztek el a Quaestornál, a polgári igények érvényesítéséhez a vagyonzárolás biztosíthat kellõ vagyoni alapot – mondta a Fidesz frakcióvezetõje.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!