2022. január 19. Szerda, Sára, Márió.
 
OGY – A világörökségi területekre is kiterjeszthetik a vasárnapi zárva tartástForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2015-04-28 09:13:18
Az Országgyûlés hétfõtõl szerdáig ülésezik a jövõ héten. A képviselõk kedden a világörökségi területekre is kiterjeszthetik az üzletek kötelezõ vasárnapi zárva tartását, ugyanakkor a többi napon lehetõvé tehetik, hogy a jelenlegi reggel hat óra helyett már fél ötkor kinyithassanak a boltok. A parlament emellett tárgyalni kezdheti a pénzügyi szolgáltatók felügyeletére vonatkozó szabályok szigorítását.

A Ház ülése a szokásoknak megfelelõen hétfõn 13 órakor napirend elõtti felszólalásokkal kezdõdik, amelyeket két órás interpellációs idõszak követ, majd azonnali kérdések és válaszok hangzanak el egy órában.

A hétfõi ülésnap további részében a kedden elfogadni tervezett elõterjesztések utolsó, bizottsági jelentésekrõl szóló vitáit bonyolítják le.

A házelnök napirendi javaslata alapján a parlament kedden reggel nyolc indítványról szavazhat.

A határozathozatali idõszak az állami földvagyon kezelésének egységesítésérõl szóló javaslat zárószavazásával kezdõdhet. A parlament két héttel korábban nem fogadta el a védett természeti területeket is a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet (NFA) tulajdonába utaló elõterjesztés kétharmados többséget igénylõ részeit, ezért a földmûvelésügyi tárca most – a honvédségi földekre vonatkozó – sarkalatos passzusok nélkül fogadtatná el a változtatásokat. A nemzeti parkokat is érintõ kezdeményezés ellen korábban többször is tiltakozott az ellenzék.

Az Országgyûlés ezt követõen a világörökségi területeken mûködõ üzletekre is kiterjesztheti a vasárnapi kötelezõ zárva tartást, ugyanakkor a korábbi reggel 6 óráról fél ötre változtathatja a boltok kereskedelmi napokon történõ legkorábbi nyitását.

Kormánypárti javaslatra több ponton módosíthatják a banki elszámolás szabályait, az errõl szóló törvény hatályba lépése óta tapasztalt visszaélésekre hivatkozva. Több pontosítás mellett foglalkozhatnak egy a jogszabályban nem rendezett kérdéssel is, ennek alapján a futamidõ módosítása során a szerzõdés módosítását nem kellene új közjegyzõi okiratba foglalni.

A fideszes Németh Szilárd kezdeményezésére nyolc energetikai tárgyú törvényt is módosíthat a parlament. A javaslat értelmében a Magyar Földgázkereskedõ Zrt. köteles lenne felajánlani szabad forrásait a 2015. július 1-tõl 2018. szeptember 30-ig terjedõ idõszakra az egyetemes szolgáltatóknak, ezen kívül a nem hagyományos kitermelési technológiák esetében is 12 százalékról 2 százalékra csökkentené a bányajáradékot.

Ugyancsak fideszes képviselõk kezdeményezésére a magyar védõnõk napjává nyilváníthatják 2015. június 13-át a Magyar Védõnõi Szolgálat alapításának századik évfordulója alkalmából.

A szavazásokat követõen a pénzügyi szolgáltatók felügyeletére vonatkozó szabályok szigorításáról kezdõdik vita Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter elõterjesztésére, aki a pénzügyi fogyasztóvédelem erõsítését szeretné elérni. A javaslat része például, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) háromévente vizsgálatot végez a hitelintézeteknél, biztosítóknál, befektetési vállalkozásoknál, árutõzsdei szolgáltatóknál és befektetési alapkezelõknél. A benyújtott törvénymódosítás alapján azoknak a pénzügyi és befektetési vállalkozásoknak, amelyek elõleget fizettek be a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjába, de az késõbb behajthatatlannak minõsül, a fennálló követelésük csökkenti a befizetendõ társasági adó összegét. Amennyiben a követelés több, mint az adott évben befizetendõ társasági adó, akkor a fennmaradó különbözetet a következõ évi adóból is le lehet vonni.

Vitát tartanak az ez évi költségvetés módosításáról is, a kabinet a kiadásokat 61 milliárd forinttal, a bevételeket pedig 46 milliárd forinttal tervezi növelni, amivel a hiány 15 milliárd forinttal emelkedhet. A változtatások teremthetnek fedezetet Magyarország kurdisztáni katonai szerepvállalásához a Magyar Honvédség költségvetésének megemelésével 10 milliárd forint értékben, továbbá forrást teremt a Liget Budapest projekt 2015. évi üteméhez, a megváltozott munkaképességû emberek munkához segítését szolgáló elõirányzat megemeléséhez, a kiemelt közúti beruházások gyorsításához és a kéményseprõ-ipari ellátás folyamatos biztosításához, összesen 28 milliárd forint értékben. A javaslat – a pénzforgalmi kiadásokat nem növelõ módon – kísérletet tesz a fõvárosi közösségi közlekedés pénzügyi helyzetének hosszú távú stabilizálására a BKV Zrt. korábbi idõszakokról felhalmozódott 52 milliárd forint összegû adósságának állami átvállalásával.

Szintén kedden tárgyalhatják a szakképzés átalakításáról szóló kormányzati elõterjesztéseket, amelyek alapján 2016 õszétõl a mostani szakközépiskolák szakgimnáziumokká, a jelenlegi szakiskolák pedig szakközépiskolákká alakulnának át.

Szerdán öt javaslat általános vitáját bonyolíthatják le. A képviselõk egyebek mellett ekkor tárgyalhatják a kormány azon javaslatát, amely kiterjesztené az ingyenes óvodai és bölcsõdei gyermekétkeztetést, de a harmadik ülésnapon kerülnek terítékre a kiemelt közlekedési beruházások gyorsításával összefüggõ, kétharmados többséget igénylõ törvénymódosítások is.

Az Országgyûlés a következõ héten – a márciusban kialakított új munkarendjének megfelelõen – csak hétfõn tart ülést, amelyen a képviselõk a kormánynak tehetnek fel kérdéseket és azonnali kérdéseket.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!