2020. július 5. Vasárnap, Emese, Sarolta.
 
Érettségi – Újabb írásbelikkel folytatódnak a vizsgákForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2015-05-11 09:10:28
Újabb írásbelik várnak az érettségizõkre a jövõ héten: a többi között informatikából, biológiából, földrajzból és társadalomismeretbõl adnak számot tudásukról. Az írásbelik május 26-án zárulnak.

Hétfõn a nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyak írásbeli érettségi vizsgáit tartják.

A köznevelési államtitkárság tájékoztatása szerint középszinten horvát nyelv és irodalomból egy vizsgahelyszínen 7, német nemzetiségi nyelv és irodalomból hat helyszínen 122, román nyelv és irodalomból egy helyszínen 41, szerb nyelv és irodalomból egy helyszínen 51, szlovák nyelv és irodalomból két helyszínen 10 diák tesz írásbeli érettségit.

Emelt szinten horvát nyelv és irodalomból két vizsgahelyszínen 46, német nemzetiségi nyelv és irodalomból hat helyszínen 203, román nyelv és irodalomból egy helyszínen egy, míg szlovák nyelv és irodalomból három helyszínen 19 tanuló érettségizik.

Nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgatárgyból az írásbeli vizsga középszinten 240 perces. A vizsgázók két feladatlapot oldanak meg. Emelt szinten az írásbeli vizsga egy nyelvi-irodalmi mûveltségi feladatsorból (30 pont) és három különbözõ szövegalkotási feladatból (70 pont) tevõdik össze. A vizsgázó a rendelkezésére álló idõt a tetszése szerint oszthatja meg, és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatja, a vizsga ideje 240 perc.

Kedd délelõtt informatikából emelt szinten 55 helyszínen 1921 vizsgázó tesz gyakorlati érettségi vizsgát. A vizsga 240 perces, azt számítógépteremben kell lebonyolítani. A feladatsorok tematikája: szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés; táblázatkezelés; adatbázis-kezelés; algoritmizálás, adatmodellezés.

Kedd délután latin nyelvbõl középszinten 50 helyszínen 246, emelt szinten 9 helyszínen 33 diák tesz írásbeli érettségi vizsgát. Közép- és emelt szinten a latin nyelv írásbeli érettségi vizsgája 180 perces, a tanulóknak egy fordítási feladatot (135 perc), és egy leíró nyelvtani és lexikai-szóképzési feladatsort (45 perc) kell megoldaniuk. Héber nyelvbõl középszinten 3 helyszínen 4 vizsgázó, emelt szinten egy helyszínen 6 diák érettségizik.

Szerdán a biológia írásbeli érettségi, majd 14 órától az emelt szintû társadalomismeret írásbeli vizsgái következnek.

Szerda délelõtt biológiából középszinten 921 helyszínen összesen 8996 vizsgázó tesz írásbelit. Magyar nyelven 8968 tanuló, míg 3 különbözõ idegen nyelven (angol, német, szerb) 28 diák tesz érettségi vizsgát. Emelt szinten 99 helyszínen 5569 tanuló vizsgázik, közülük 5 helyszínen 21 diák angol és szerb nyelven.

A középszintû biológia írásbeli 120 percig tart, a vizsgázók a rendelkezésükre álló idõt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a feladatok megoldásának sorrendjét is megváltoztathatják. A feladatsor 8-10 feladatból áll, a hangsúlyok a biológiai tények és elvek felidézésén, a jelenségek közti kapcsolatok felismerésén, a biológiai megfigyelések és kísérletek értelmezésén, szakmai szövegek és ábrák értelmezésén vannak. Az elérhetõ maximum 100 pont. Az emelt szintû biológia írásbeli 240 perces, a diákoknak egy 8-10 feladatot tartalmazó feladatsort, valamint egy választható esszé- vagy problémafeladatot kell megoldaniuk. Utóbbiak az alábbi témakörbõl kerülnek ki: az ember élettana és szervezettana, egészséges életmód és ökológia, környezet- és természetvédelem, növényélettan.

Szerda délután társadalomismeretbõl emelt szinten 26 helyszínen 477 vizsgázó tesz írásbelit, feladataik mintegy 75 százalékban a társadalomismeret és jelenismeret, 25 százalékban a gazdasági ismeretek vagy pszichológia témákból kerülnek ki.

Csütörtökön kémiából középszinten 299 helyszínen összesen 788 tanuló (758 vizsgázó magyarul, 30 diák angolul) tesz írásbeli érettségit. Emelt szinten 72 helyszínen 3726 tanuló (3725 vizsgázó magyarul, 1 angolul) érettségizik. A kémia írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, a feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, elméleti kérdések, számítási feladatok és egy esettanulmány típusú probléma megoldása. Az emelt szintû kémia írásbeli vizsga 240 perces, a feladatsor azonos számban tartalmaz általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket. A feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, elméleti feladatok, számítási feladatok.

Csütörtök délután földrajzból középszinten 973 helyszínen összesen 10 469 vizsgázó tesz írásbeli érettségit. Magyar nyelven 10 246 diák, míg 223 tanuló 6 különbözõ idegen nyelven (angol, francia, német, olasz, román, szlovák) vizsgázik. Emelt szinten 28 helyszínen 272 diák érettségizik, közülük 1-1 tanuló angol, illetve német nyelven. A földrajz írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, két feladatsort (az elsõ részben topográfiai, a másodikban földrajzi ismereteket és képességeket vizsgáló feladatokat) kell megoldani. Az emelt szintû földrajz írásbeli 240 perces, a feladatsorokban csaknem azonos arányban jelennek meg a természetföldrajzi és a társadalom-földrajzi tartalmak.

Pénteken informatikából középszinten 1053 helyszínen 21 613 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. Délután belügyi rendészeti ismeretekbõl középszinten 92 helyszínen 1380 diák vizsgázik, míg emelt szinten 22 helyszínen 358 vizsgázó tesz érettségit. Ekkor lesz az ének-zene és a mûvészettörténet vizsga is.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!