2023. február 2. Csütörtök, Karolina, Aida.
 
Öt ábra, amelyet biztos nem láttál még a magyar nyugdíjakrólForrás: portfolio.hu
Utolsó módosítás: 2015-10-07 19:59:54
Átlagosan 40%-kal magasabb nyugdíjat kapnak a férfiak, mint a nõk az EU-ban, míg ez az eltérés Magyarországon 15%. Nemcsak ez a meglepõ hazánkkal kapcsolatban, hanem az is, hogy a 28 tagállam közül Magyarország az élvonalban van, ha a 65 éves és annál idõsebbek rendelkezésre álló medián jövedelmét nézzük a 0-64 évesek jövedelméhez viszonyítva. Kiderült az is, hogy sokat dolgozunk a nyugdíjkor elérése után is, Magyarországon mintegy 40%-ot tesz ki az idõskorúak foglalkoztatási aránya. Ilyen adatokról szedtünk össze néhány ábrát az Európai Bizottság frissen megjelent tanulmányából.
Érdekes statisztikák és ábrák tömkelegét tartalmazza az Európai Bizottság legfrissebb tanulmánya az uniós tagállamok nyugdíjhelyzetérõl, amelyek közül elõzetesen két gondolatot is érdemes kiemelni:
  • A jelenlegi európai nyugdíjasok életszínvonala nagyjából szinten maradt a pénzügyi válság alatt, átlagosan azonban a nõk továbbra is kevesebb nyugdíjat kapnak, mint a férfiak. Jelenleg a nemek között nyugdíjkülönbség mértéke nagyjából 40% az EU egészére nézve.
  • A tagállamok fenntartható nyugdíjrendszerrel kapcsolatos reformja az utóbbi években nagyobb lendületet vett, 2060-ban a tanulmány szerint már nem várható, hogy az állami nyugdíjakra fordított összeg nagyobb lesz a tagországoknál, mint most.

Ennyi pénzbõl gazdálkodnak az idõsek az EU-ban


Az Európai Bizottság tanulmánya szerint a 65 éves és annál idõsebb állampolgárok közel olyan jól élnek, mint a 0-64 év közöttiek. A 28 tagállamban a 65 éves és annál idõsebb emberek rendelkezésre álló medián jövedelme átlagosan 93%-a a 0-64 év közötti állampolgárok medián jövedelmének, azonban a tagországok között hat olyan is akad, ahol az idõsebbek ugyanakkora vagy magasabb medián jövedelemmel rendelkeznek, mint a 0-64 évesek. A 28 tagállam közül Magyarországon mérték a második legnagyobb értéket, minket csak Luxemburg elõz meg a sorban. A nemek jövedelme közötti különbséget mutatja ugyanakkor, hogy míg a magyar idõs férfiak medián jövedelme a 0-64 évesek bevételének 110%-át is meghaladja, a nõk már csak alig érik el a 100%-ot. 


Öt ábra, amelyet biztos nem láttál még a magyar nyugdíjakrólÉrdekes képet mutat az idõsebb társadalom foglalkoztatottsági aránya is. A századforduló óta megtört a korai nyugdíjbavonulás régóta tartó trendje és az idõskorúak foglalkoztatottsági rátája több mint harmadával nõtt az unió területén. Magyarországon az 55-64 év közötti férfiak magasabb arányban képviseltetik magukat a munkaerõpiacon, mint az ugyanilyen korú nõk, összességében viszont közel 40% az idõskorú magyarok foglalkoztatottsági aránya


Öt ábra, amelyet biztos nem láttál még a magyar nyugdíjakról


Az Európai Bizottság adatai szerint a munkaerõpiacról való kivonulásnak csak mintegy felét adják az öregségi nyugdíjkorhatár elérése miatti magyarázatok, emellett a munkanélküliség, alkalmassági problémák vagy a házastárssal azonos idõben való nyugdíjba vonulás reménye is ott van még az okok között.

Nagy az eltérés a tagállamok és a nemek szintjén is abban, hogy hány év munkaviszony után vonulnak nyugdíjba az emberek. A férfiak esetében nagyjából 9 év a különbség tagállami szinten a munkában eltöltött évek számát nézve, míg a nõk esetében ez több mint 14 év. A férfiak és nõk között is a svédeknek van a leghosszabb munkaviszonya, összességében pedig az olaszok dolgoznak a legkevesebbet. Magyarország sincs ugyanakkor elõkelõ helyen: épp csak megelõzzük az olaszokat a munkában töltött évek számában, de a magyar férfiak munkaviszonya így is alulmarad az olasz férfiakétól (ez esetben a magyar nõk munkában töltött évei húzzák fel a statisztikát). 

Öt ábra, amelyet biztos nem láttál még a magyar nyugdíjakról


Ekkora a különbség a nõk és a férfiak nyugdíja között


Az EU-tagországokban a 65-74 éves nyugdíjasok bruttó medián nyugdíja átlagosan 56%-át teszi ki az 50-59 évesek bruttó keresetének. A helyettesítési arány 12 tagállamban 50% alatt van, Magyarországon pedig kicsivel több, mint 60%. A legjobban a luxemburgi nyugdíjasok járnak, õk közel 80%-os helyettesítési rátát tudhatnak magukénak, itt ráadásul a nyugdíjas nõk az 50-59 évesek bruttó keresetének több mint 90%-át kapják kézhez. 


Öt ábra, amelyet biztos nem láttál még a magyar nyugdíjakról


Bármerre is nézünk az EU-ban, a nõk mindenhol kisebb nyugdíjat kapnak, mint a férfiak, átlagosan 40%-kal. Ezt többek között a fizetési különbségek, a munkaórák és a munkában töltött évek száma, valamint ezeknek a tényezõknek az állami nyugdíjba történõ beszámítása magyarázza. A lenti ábrán jól látszik, hogy Magyarország viszonylag elõkelõ helyet foglal el, ami a férfiak és nõk nyugdíja közötti különbséget illeti. A 65-79 éves magyar nyugdíjasok között nemenként mintegy 15%-os különbség van a nyugdíjak között, és nagyjából ugyanez a helyzet, ha csupán a 65 év felettieket nézzük. 

Öt ábra, amelyet biztos nem láttál még a magyar nyugdíjakról

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!