2024. július 22. Hétfő, Magdolna.
 
Megjelent a csokról szóló rendeletForrás: origo.hu
Utolsó módosítás: 2016-02-14 18:16:05
Megjelent az új lakások építéséhez, vásárlásához igényelhetõ családi otthonteremtési kedvezményrõl, a legfeljebb 5 millió forintos adó-visszatérítési lehetõségrõl, illetve a három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásáról szóló kormányrendelet.

A családi otthonteremtési kedvezmény összege új lakás építésénél vagy új lakás vásárlásánál egy gyermek esetén 600 ezer, kettõnél 2 millió 600 ezer, míg három vagy több gyermeknél 10 millió forint. A vételárat nem korlátozza a rendelet.

A családi otthonteremtési kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok, élettársak, gyermeküket egyedül nevelõk egyaránt igényelhetik, ugyanakkor vállalt gyerekek utáni támogatás feltétele a házasság megléte, úgy, hogya kérelem benyújtásának idõpontjában legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie.

Új lakás építésénél vagy új lakás vásárlásánál egy gyermek esetén 600 ezer, kettõnél 2 millió 600 ezer, míg három vagy több gyermeknél 10 millió forint a kedvezmény

Fotó: Origo

Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három, egygyermekes fiatal házaspár legfeljebb kettõ, kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermek születését vállalhatja a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben. A rendelet szabályozza gyermekvállalásának teljesítésére elõírt határidõt, amelyegy gyermek vállalása esetén 4 év, kettõnél 8 év, három gyermek esetén pedig 10 év.

A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekét is.

A rendelet rögzíti, hogyaz élettársak a csokot a velük közös háztartásban élõ nem közös gyermekeik után is igényelhetik,a kapható támogatási összeget mindkét fél esetében - a saját gyermekeik után - ki kell számolni és a számukra kedvezõbb konstrukciót alkalmazhatják.

A családi otthonteremtési kedvezmény minden olyan új lakás építéséhez igényelhetõ, amely 2008. július 1-jén vagy azt követõen kiállított építési engedéllyel vagy az építési tevékenység bejelentését igazoló dokumentummal rendelkezik. Illetve minden olyan új lakás vásárlásához is igényelhetõ, amely 2008. július 1-jén vagy azt követõen kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, az épület felépítésérõl szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik.

Ugyanakkor csak azon épületekre kérelmezhetõ a támogatás, amelyeket a gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet elsõ ízben természetes személy részére értékesítenek.

Az élettársak a csokot a velük közös háztartásban élõ nem közös gyermekeik után is igényelhetik

Forrás: Origo

A csokkal építhetõ, illetve vásárolható új lakás hasznos alapterülete egy gyermek esetén legalább 40 négyzetméter, két gyermek esetén legalább 50 négyzetméter, három vagy több gyermek esetén legalább 60 négyzetméter kell legyen.Kedvezménnyel építhetõ, illetve vásárolható egylakásos ház esetén a hasznos alapterület mérete 70-80-90 négyzetméter lehet.

Új lakás építésénél és vásárlásánál a támogatott személy és azon gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került, a támogatás utolsó részfolyósítását követõen - bizonyos körülmények kivételével - 10 évig életvitelszerûen az új lakásban kell, hogy lakjon.

Új lakás építése esetén a legfeljebb 150 négyzetméter hasznos alapterületû lakás vagy a legfeljebb 300 négyzetméter hasznos alapterületû ház építõje vagy építtetõje az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához adó-visszatérítési támogatást igényelhet.

Az adó-visszatérítési támogatás egyidejûleg és legfeljebb egy alkalommal, 2015. január 1-jén vagy azt követõen kiállított számla alapján legkésõbb 2019. december 31-ig igényelhetõ. A támogatás összege megegyezik az építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 millió forint lehet.

Ezen túl, a három vagy több gyermekes családok új lakás építéséhez vagy vásárlásához felvett hitelintézeti kölcsönükhöz - legfeljebb 10 millió forintig - 3 százalékpontos otthonteremtési kamattámogatást is kaphatnak.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!