2023. március 24. Péntek, Gábor.
 
Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.
Utolsó módosítás: 2018-04-14 12:07:20
Bakonszeg: - Dr. Fekete Károly püspök úr a Zsidókhoz írt levélből, a 4. rész 14. 15. és 16. versben lévő igével kezdte az igehirdetést, március 7-én Matkóné Cseh Brigitta lelkész beiktatásán: "Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt."

Elmondta, hogy sokan megkapták azt a beiktatási meghívót, többek között ő is, amelyen  különösen is feltűnt az egyik ige Ezékiel próféta könyvéből "Emberfia! Őrállóvá tettelek téged" Ezékiel 3, 17 – „Meg vagyok győződve, hogy Brigittának nem kellett eddig őrségben állnia, de esperes úrral mi ketten  biztos, hogy voltunk sok-sok lenti éjszakában, Zala megyében őrségben, ami egyszemélyes szolgálat. Az őrhelyet egyedül kellett kitölteni. Most e helyt egy törékeny hölgynek eszébe jut a beiktatása alkalmával, hogy az Ezékiel próféta igéje kell, hogy ide kerüljön az invitáló meghívóra, nyilván komolyan veszi, hogy ő is őrálló. Csak kicsit másként, mint a hadseregnek egy tagja, mint Krisztus seregének egy tagja. Éppen ezért, hogy ne a nemek harca legyen, hanem igazi szolgálatra induló ige legyen, ezért választottam a Zsidókhoz írt levélből ezt az igét, mert tulajdonképpen itt az őrálló őrállója szólal meg és ő bíztatja a Szentírón keresztül a keresztyén embert, kitüntetetten is azokat, akik az ige hirdetői. Az őrálló őrállója szól, mert ő a minta és a példakép. Nekünk a szabályzatunk ebben a könyvben van. A Szentírás a szolgálati szabályzat. Ennek megfelelően nagy baj van azzal az őrállóval, aki nem tudja azt, hogy fölötte is őrködik valaki, hogy van társa ebben a szolgálatban. Az őrálló elöljárója, felettese, a legfőbb szolgálattevő nem a püspök, nem az esperes, nem a korban, rangidőben előtte járó szolgatárs, hanem maga a feltámadott Úr Jézus Krisztus. Ő a kipróbált vezető, ő az, aki ismeri az élet dolgait, mert ő már előttünk járt ebben, végigcsinálta mindhalálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És nem maradt a kereszten, hanem átment a halálból az életbe. Ő most is itt van velünk."
Az apostoli köszöntés után Nagy Zsolt esperes úr elvégezte a beiktatást, majd a palástos lelkésztársai, a hittanos gyermekek, a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola előadói, Brigitta kollegái köszöntötték a beiktatott lelkészt. Azután Gyenge Imre gondnok és presbiter társa ráadta a palástot a lelkészasszonyra. - Ezt követte a beiktatott lelkész igehirdetése, aki az Efézusiakhoz írt levélből, a 4. részből 2. b versétől a 6. verssel bezárólag mondta el az igét: "Viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; Ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben." Elmondta, hogy Bakonszeg a béke és nyugalom szigete. Korábban, gyermekkoromban annyit tudtam róla, mint minden kisiskolás. „Aztán közel 15 évvel ezelőtt magáról a gyülekezetről is hallottam, biharkeresztesi segédlelkészként Nagy Zsolt esperes úrtól és kedves feleségétől, Nagy Zsoltné Kiss Katalin Gyöngyitől.  Sok szép emléküket mesélték el. Akkor én még nem is sejtettem, vagy fogalmazzak úgy, hogy álmodni sem mertem róla, hogy egyszer itt lehetek majd lelkész, hogy folytathassam azt, amit átvettek szolgatársaimtól és az Úrtól. - Könnyű volt úgy, hogy ilyen tettre kész, ilyen szeretetteljes gyülekezet fogadott. Könnyű volt így, hogy ilyen hitben járó elődeim voltak, akik ennyire lelkiismeretesek mind a mai napig. Az érkezésemkor feltűnt, hogy a Mózes székben van egy ige Ezékiel próféta 3. rész 17. verséből – Emberfia! Őrállóvá tettelek téged. Ugyanez volt a teológusként a tablónk igéje is. Ebből azt sejtettem, hogy a jó Isten ideszánt őrállónak.
Gondoltam én, hogy ez érvényes az Ember leányára is. A felolvasott igénk az egymás szeretetben való hordozásáról szól, arra buzdít, akkor is, amikor az erőnk kicsiny.
A krisztusi szeretet minden ember feletti szeretet. Pontosan 25 éve áprilisban volt itt beiktatás utoljára. Az Úr csodásan működik, mert jó, hogy ő irányít minket." - Az igehirdetés végén köszönetet mondott mindenkinek. - Az igehirdetés után Nagy Zsolt esperes köszöntötte a helyi gyülekezet tagjain kívül a más gyülekezetből érkező vendégeket, valamint Kiss János baptista lelkipásztort, Dr. Vitányi István országgyűlési képviselőt, Gara Pétert, Bakonszeg polgármesterét és László Vilmos Csongort, a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját.
Nagy Zsolt esperes záró köszöntésében elmondta, hogy ma Biharkeresztesen már-már szólásmondássá lett, egy olyan cseh-brigittás mondat , ami sokszor elhangzott annak idején a lelkészi, vagy az esperesi hivatalban, hogy - "Ilyet még sohasem csináltam.!" Ez volt Brigittának a hozzáállása, ha bármilyen új, vagy újszerű feladat volt. Ha megkértem valamire ragyogott a tekintete, mosoly szaladt az arcára: - "De jó, ilyet még úgyse csináltam!"
Az ünnepélyes lelkészbeiktatás szeretet vendéglátással ért véget.

Cserép Imre
tudósító

/Fotók: - Cserép Imre és Fülöp Szabolcs/

Galéria
Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!