2021. november 29. Hétfő, Taksony.
 
Tehetséggondozás a Bihari Kistérségben
Utolsó módosítás: 2011-11-25 15:24:49
A berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola által megnyert, szervezett és koordinált TEHETSÉGSEGÍTÕ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA  A BERETTYÓÚJFALUI KISTÉRSÉGBEN címû pályázat 2011. augusztus 29 -én megrendezendõ projektzáró konferenciával ér véget.

 

 A pályázat célja és feladata egy olyan tehetségsegítõ hálózat létrehozása és mûködtetése, volt, amely javítja a Bihari kistérség általános iskoláiban már meglévõ tehetségsegítõ kezdeményezések mûködési feltételrendszerét, valamint új kezdeményezések elindításának ösztönzése, támogatását.

 

A hálózatépítésbe, a kistérségi tehetséggondozásba a kistérségbõl bekapcsolódó hat általános iskola hatékony együttmûködése eredményeképpen leszögezhetjük, hogy a pályázat eredményesen és hatékonyan segítette és fogja a jövõben is segíteni kistérségünk tehetséggondozó munkáját.

 

 

A tehetséggondozás kialakítása és mûködtetése érdekében igen sokrétû tevékenység zajlott.

 

  1. Megtörtént a hálózatépítésbe bekapcsolódott iskolák 20 pedagógusának akkreditált továbbképzése. A továbbképzés során a bevont pedagógusok megismerkedtek a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás elméletével és módszertanával, így az eddiginél hatékonyabban és eredményesebben fogják végezni a tehetséggondozást.

 

  1. A pedagógusok részére szervezett 20 órás tréning során a résztvevõk ráhangolódtak a tehetséges tanulókkal történõ foglalkozásra.

 

  1. Szakmai szolgáltató pszichológusunk elvégezte a tehetségazonosítást, a hálózatépítésbe bekapcsolódott intézmények 4. évfolyamon tanuló diákjai körében. A kapott adatok a feldolgozás során névtelenek és titkosak, csak a vizsgálatot végzõ pszichológus számára hozzáférhetõk. A tehetségfelmérés eredményeit adatbázisba rendeztük. Ez az adatbázis tartalmazza a különbözõ vizsgálatok eredményeinek elemzését, az elkészített adatbázis felépítésének bemutatását a pedagógusok részére.

 

  1. A tehetségazonosítás során kiválasztott 64 tehetséges tanuló részére négy csoportban, csoportonként 20 órás személyiségfejlesztõ tréninget szerveztünk Biharkeresztes, Berettyóújfalu Esztár, Pocsaj, Komádi, Csökmõ helyszínekkel. A tréning legfontosabb célja a tanulók reális önismeretének fejlesztése volt, amelyeket szakképzett pszichológusok tartottak. A tréningek népszerûek és eredményesek voltak a bevont tanulók körében, amelyet a felmérések eredményei is bizonyítanak.

 

 

  1. A szakmai és partneri kapcsolatok keretében négy Tehetségnapot szerveztünk amelyeken a résztvevõk lakóhelyükön is felhívják a közösség figyelmét a tehetséggondozásra,  Komádi, Biharkeresztes, Pocsaj és Berettyóújfalu helyszínekkel.

A Tehetségnapokon rendezõ iskolák bemutatták tehetséggondozó mûhelyeik tevékenységét, tehetséges tanulóikat.

A Tehetségnapok során került megrendezésre egy – egy „új típusú” tanulmányi verseny, melynek során a résztvevõ tanulók nem csak tantárgyi tudásukról, felkészültségükrõl adtak tanúbizonyságot, hanem a versenyeken értékelték kreativitásukat, logikus gondolkodásukat, fellépésüket, kommunikációs készségeiket is. Ezeken a versenyeken a tanulók aktívan vettek részt, és derekasan helytálltak

A Tehetségnapokon rendezett szakmai elõadásokon elméleti ismeretek, gyakorlati tapasztalatok átadására került sor pedagógusok, szülõk számára egyaránt. Köszönjük a szülõknek aktív részvételüket.

 

  1. A jelenleg kiépülõben lévõ iskolai tehetséggondozás mellett kiemelt szerepet szántunk, annak, hogy a tehetségpontban megteremtõdjön a szülõ- gyermek- pedagógus- tanuló párbeszéde. Célunk volt, hogy minél több szülõ is bekapcsolódjon ebbe a tevékenységbe. Ezt Önök településenként eltérõ intenzitással meg is tették. Hallgatóként, szervezõként, lebonyolítóként részt vettek Tehetségnapokon – ahol Önök is sok hasznos információhoz, gyakorlati segítséghez jutottak a tehetséggondozással kapcsolatban. Köszönjük részvételüket, segítségüket.

 

  1. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola honlapján önálló pályázati linket hoztunk létre. A honlap elérhetõsége: www.rakoczif-bu.sulinet.hu Ezen a helyen önök a továbbiakban is hozzá juthatnak minden pályázattal kapcsolatos közérdekû információhoz, illetve kapcsolatot tarthatnak egymással, a résztvevõ iskolákkal, valamint azok pedagógusaival.
  2. A programba bevont pedagógusok közremûködésének eredményeképp elkészült négy új, komplex kompetencia területre épülõ (matematika, drámapedagógia, sport, idegen nyelvi) gazdagító, dúsító tehetséggondozó program. Reményeink szerint ezen tehetséggondozó programok a késõbbiekben segíteni fogják a kistérség tehetséggondozó tevékenységét az adott területeken.

 

  1. A Tehetségpontok mûködésérõl egy szakmai kiadvány készült, amely reményeink szerint segíteni fogja a tehetségsegítõ kezdeményezések, helyi, térségi, regionális ismertségének, társadalmi beágyazottságának növelését, tehetségsegítõ kezdeményezések mûködését támogató szolgáltatások fejlesztését és a késõbbi fejlesztõ munka alapja lehet, illetve mintául szolgálhat más tehetségpontok számára is

 

 

 

A pályázat lebonyolítói remélik, hogy e pályázat megvalósításával sikerült mintát, motivációt adni a kistérségi tehetséggondozáshoz, és a jövõben folytatódik, erõsödik, kiteljesedik ez a tevékenység. Továbbra is számítunk a szülõk aktív közremûködésére e tevékenységben, mert igazán e hálás pedagógiai tevékenység csak a szülõk, a pedagógusok, az iskolák összefogásával lehet csak hatékony és eredményes.

 

 

 

 

 

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!