2019. január 23. Szerda, Alfonz, Rajmund.
 
Pénztárgépek - A NAV az online pénztárgépekre való átállásrólForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2013-09-21 15:04:32
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) összefoglalta és honlapján közzétette az online pénztárgépekre való átállással kapcsolatos tudnivalókat.

A pénztárgép használatára kötelezett adóalanyok a közlemény szerint szeptember 1. és szeptember 30. között akkor üzemeltethetnek elektronikus naplóval nem rendelkezõ hagyományos pénztárgépet, ha szeptember 3-át megelõzõen az új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép üzembe helyezése érdekében regisztráltak, azaz a PTGREG nyomtatványon a NAV-tól üzembe helyezési kódot kértek.

Október 1-jétõl ezen túl további feltétel, hogy az érintett új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerzõdéssel, vagy a pénztárgép forgalmazója által visszaigazolt megrendeléssel is rendelkezzen.

Az adóhatóság – olyan jogcímen, hogy a nyugtaadási kötelezettséget nem online pénztárgéppel teljesítették – október 1-jét követõen nem alkalmaz szankciót, ha az adóalany szeptember 3-ig a PTGREG nyomtatványon a NAV-tól üzembe helyezési kódot kért és 2013. október 1-jét megelõzõen megkötött, új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerzõdéssel vagy a pénztárgép forgalmazó által visszaigazolt megrendeléssel rendelkezik.

Az elektronikus naplóval nem rendelkezõ hagyományos pénztárgépet legkésõbb az új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép üzembe helyezéséig lehet üzemeltetni.

Azok a pénztárgép használatra kötelezett adóalanyok, akiknek új tevékenység megkezdése miatt vagy egyéb okból pénztárgépet kell beszerezniük, nyugtaadási kötelezettségüknek az új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép üzembe helyezéséig kézi kibocsátású nyugtával vagy hagyományos pénztárgéppel is (ideértve az elektronikus naplóval rendelkezõ és az elektronikus naplóval nem rendelkezõ pénztárgépet is) eleget tehetnek.

Ebben az esetben az adóalany az esetleges szankció alól akkor mentesül, ha a pénztárgép beszerzését kiváltó ok bekövetkezésétõl számított 8 napon belül üzembe helyezési kódot kér, és az üzembe helyezési kód igénylésére elõírt határidõt megelõzõen kötött, az új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerzõdéssel vagy a pénztárgép forgalmazója által a bejelentésre elõírt határidõt megelõzõen visszaigazolt megrendeléssel rendelkezik. (Amennyiben a pénztárgép beszerzését kiváltó ok szeptember 14-ét megelõzõen következett be, a 8 napos határidõ szeptember 14-tõl számítandó.)

Az adóhatóság a feltételek teljesítésének igazolására olyan szerzõdést, illetve visszaigazolt megrendelést fogad el, amelyben az online pénztárgép leszállítására (illetve beüzemelésére) vonatkozó teljesítési határidõ meghatározott. Az adóhatóság a szerzõdésben, illetve a visszaigazolt megrendelésben meghatározott idõpontig tekinti igazoltnak azokat a feltételeket, amelyek mellett a jogszabály alapján üzemeltethetõ a hagyományos, elektronikus naplóval nem rendelkezõ pénztárgép – figyelmeztet a NAV.

Az adóhatóság felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy az online pénztárgép cseréjéhez nyújtott állami támogatás érvényesítésének feltétele, hogy az online pénztárgépet december 31-ig üzembe helyezzék.

A pénztárgéphasználatra nem kötelezett adóalanyok esetében (illetve azon tevékenységük esetében, amelynél nem kötelezõ a pénztárgép használata) minden megkötés nélkül üzembe lehet helyezni augusztus 31-ét követõen is hagyományos (2013. március 20-át megelõzõen engedélyezett), elektronikus naplóval nem rendelkezõ pénztárgépet. Õk hagyományos, 2013. március 20-át megelõzõen engedélyezett pénztárgépet (ideértve az elektronikus naplóval nem rendelkezõ, valamint az elektronikus naplóval rendelkezõ hagyományos pénztárgépet) 2015. január 1-jéig üzemeltethetnek.

Az engedélyezett online géptípusokról a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján lehet tájékozódni (www.mkeh.gov.hu).

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!