2024. május 28. Kedd, Emil, Csanád.
 
Új rendelet szabályozza az óvoda-, és iskolatej programotForrás: richpoi.com
Utolsó módosítás: 2013-12-11 10:03:33
Támogatást igényelhetnek az oktatási intézmények az óvoda-, és iskolatej program finanszírozásához, ezt tartalmazza a program feltételeirõl szóló rendelet, amely a Magyar Közlöny keddi számában jelent meg.

A vidékfejlesztési miniszter rendelete szerint az óvoda-, és iskolatej program lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) látja el.

A VM rendelete tartalmazza, hogy az óvoda-, és iskolatej program keretében kedvezményezettenként tanítási naponként átlagosan legfeljebb 0,25 liter tej egyenértékkel megegyezõ mennyiség erejéig - a rendeletben meghatározott tejtermékek után - támogatás igényelhetõ.

Az óvodások, az általános iskolai tanulók, valamint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevõ tanulók ellátása esetén az óvoda-, és iskolatej programot uniós forrásból - amennyit az európai bizottsági rendelet enged -, és a magyar központi költségvetésbõl, a középfokú iskolai tanulók ellátása esetén pedig teljesen uniós forrásból finanszíroznák.

A rendelet külön szabályozza az igényelhetõ támogatás mértékét az egyes intézmények székhelye alapján. A rendelet szerint a támogatás alapja a szerzõdés szerinti bruttó vételár, amelynek maximumát meghatározzák a különbözõ termékekre vonatkozóan.

Az intézmények naprakész nyilvántartást kell vezetni a kiosztott tejtermékekrõl, amelyet az MVH az oktatási intézményben, a fenntartónál, a szállítónál és annak alvállalkozójánál, valamint a szállító által elõállított termékek továbbértékesítését végzõ gazdálkodó szervezetnél a helyszínen ellenõrizhet.

Ha megállapítják, hogy a nevelési-oktatási intézmény nem teljesítette a rendeletben foglalt nyilvántartást, akkor az érintett támogatás összege a fenntartónál a jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minõsül.

A támogatást a fenntartó és a szállító között létrejött szállítási szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen a támogatás elõfinanszírozását vállaló szerzõdõ fél igényelheti. A támogatás igényléséhez a rendelet melléklete tartalmazza az intézmények és a szállító közötti szerzõdésmintát.

A rendelet szerint a fenntartó a szállítónak a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. Valamely jogosultsági feltételnek a fenntartó hibájából fakadó nem teljesülése esetén a fenntartó köteles a szállító részére a számla teljes összegét megfizetni.

A szerzõdést és a támogatási kérelmet 2014. január 1. és július 31. közötti szállítási idõszakokra 2014. január 31-ig kell a kérelmezõ székhelye szerinti MVH megyei kirendeltségéhez kell benyújtani.

A kérelmezõknek a támogatási kérelmeket az MVH a honlapján közzétett nyomtatványon a meghatározott idõszakokra egyszer kell benyújtani az adott idõszakot követõ harmadik hónap utolsó napjáig, az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez.

Az MVH a hiánytalan és jogszerû támogatási kérelmekrõl a beérkezést követõ negyvenöt napon belül döntést hoz, és elrendeli a támogatás átutalását.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!