2024. február 24. Szombat, Szökőnap.
 

A település kis márciusi ifjai, az óvodások is lerótták tiszteletüket a polgármesteri hivatal épületének falán lévõ emléktábla elõtt.

Farsangot tartott a település román nemzetiségû általános iskolája a hétvégén a mûvelõdési házban.

Ünnepélyes alkalomra gyûltek össze Körösszegapátiban a polgármesteri hivatal dolgozói. A romániai testvértelepülésrõl nyolcvanegyen érkeztek, hogy állampolgári esküt tegyenek.

Hosszú ideig nem volt néptánctanára a település iskolájának, most azonban Debreczeniné Bittó Angéla magyar és Grósz György román táncoktató személyével megoldódott a probléma.

Befejezéséhez közelednek az újjáépítési, felújítási munkálatok a körösszegapáti ortodox templom épületénél és annak udvarában.

Szülõk és a pedagógusok segítségével készültek a jelmezek az év egyik legnagyobb iskolai eseményére, a farsangra Körösszegapátiban.

Január 6-án, vízkeresztkor befejezõdött a karácsonyi ünnepkör az ortodox vallásúaknál.

A cifrakalács és az oláhpalacsinta mellett tánc és kézmûveskedés is volt.

Több százan nagy ünnepre gyûltek össze a körösszegapáti református templomba. Dr. Bölcskei Gusztáv püspök és Nagy Zsolt esperes ünnepi istentisztelet keretében iktatta be tisztségébe nagytiszteletû Csizmadia Tibor lelkipásztort.

Évek óta visszatérõ, emlékezetes esemény a községben az idõs emberek köszöntése.

Egy korszerûtlen épület felújításával immár modern egészségügyi intézmény szolgálja a körösszsegapátiakat és a hozzá tartozó településrészen, Körmösdpusztán élõket.

Gyerekekkel, unokákkal2014-10-13 11:10:09

Körösszegapátiban fõleg a délelõtti istentisztelet elõtt, majd utána mentek el többen szavazni.

Kedves családi ünnepség volt a településen az „Itthon vagy! – Magyarország szeretlek!” elnevezésû rendezvényen.

Körösszegapáti nevének elsõ említése 1214-ben történt, amikor a Váradi Regestrumban írják, hogy egy Apáti embert tüzes próbára ítéltek. Így innen származtatják a település létezését.

És ha leszakad a híd?2014-09-05 11:38:29

A negyventonnás kamionok semmibe veszik a súlykorlátozást. Életveszélyes spórolás?

2014. szeptember 1-én tartotta tanévnyitó ünnepségét a helyi általános iskola.

Az elmúlt évben jelentette ki Tarsoly Attila polgármester, hogy a már hagyományos fesztivál három napos lesz.

Huszonhat, 16 éven felüli nappali tagozatos diák egy hónapon keresztül dolgozik a település különbözõ intézményeiben.

1991-ben készítették el a településen közadakozásból az I. és II. világháborúban elhunyt személyek neveit megörökítõ emlékmûvet.

A KLIK Berettyóújfalui Tankerületének sikeres pályázatának eredményeként lehetõség kínálkozott a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványtól Erzsébet Napközis Tábor megrendezésére a Bihari térség több iskolájában.

Körösszegapáti, berekböszörményi, körmösdpusztai és körösszakáli gyerekek táborozhattak újra a Balatonnál július elsõ hetében.

A Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretében megújul Körösszegapátiban a román ortodox templom és parókia, valamint az azt körülvevõ környezet.

A szépen feldíszített tornateremben gyülekeztek a ballagó diákok hozzátartozói, akik megjelentek ezen a szép ünnepségen.

Pünkösd, melyet a húsvét utáni hetedik vasárnap és hétfõn ünnepelnek, a harmadik legnagyobb ünnep. Így tartják ezt az ortodoxok is.

A református gyülekezetekben az istentiszteletek között az egyik legnagyobb gyülekezeti és családi esemény a konformáció.

« 1. oldal »  Következő »