K�rp�taljai testv�rcsal�d mozgalom indulForrás: richpoi.com
Utolsó módosítás: 2014-04-26 10:41:38 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/11811
Címkék: Bihari h�rek, k�rp�talja
K�rp�taljai testv�rcsal�d mozgalom indul�s�t jelentett�k be p�nteken a f�v�rosban. R�tv�ri Bence, a k�zigazgat�si t�rca parlamenti �llamtitk�ra szerint nagyon fontos a civil kezdem�nyez�s, amelyen kereszt�l az ottani �s anyaorsz�gi magyar csal�dok k�lcs�n�sen seg�thetik egym�st.

A parlamenti �llamtitk�r a mozgalom ind�t�s�r�l tartott sajt�t�j�koztat�n azt mondta: most az ukrajnai belpolitikai helyzet miatt k�l�n�sen neh�z az ott �l� magyarok helyzete. A szeg�nys�g mellett komoly probl�ma a jogbizonytalans�g, �s tal�n ha van egy biztos pont, egy anyaorsz�gi magyar csal�ddal val� kapcsolat, akkor a biztons�g�rzete is n�het egy-egy csal�dnak.

A mozgalom lehet�s�get k�n�l arra, hogy az anyaorsz�gi �s k�rp�taljai magyar csal�dok seg�ts�k, er�s�ts�k egym�st, ami �lland�s�got, biztons�got adhat nekik - fogalmazta meg R�tv�ri Bence. A magyar korm�nynak nagyon fontos, hogy mik�nt alakul az ottani magyars�g helyzete, hogyan tudnak jogaikkal �lni a magyarok - hangs�lyozta. Megjegyezte: az els� k�rp�taljai EP-k�pvisel� a Fidesz-KDNP list�j�r�l ker�lhet be, ezzel a jogv�delm�k eur�pai szintre emelkedhet.

T�r�k D�nes, a K�rp�taljai Magyar Nagycsal�dosok Egyes�let�nek eln�ke elmondta: az egyes�let a Csal�dh�l� honlapt�l kapta a felk�r�st a programra. Az�rt tartott�k fontosnak a r�szv�telt, mert a mostani neh�z, bizonytalan helyzet a legrosszabb hat�ssal a csal�dokra van. Bizonytalans�gban a j�v� tervez�se is sokkal nehezebb - fejtette ki az eln�k hozz�t�ve: a legt�bb, amit adhatnak, az a rem�ny. A csal�dok k�z�tt kialakul� kapcsolatok rem�nyt adhatnak arra, hogy ezt a r�gi�t nem felejti el az anyaorsz�g, hanem gondol r�juk. Azt is rem�lik, hogy val�ban �l� kapcsolatok alakulnak ki a csal�dok k�z�tt, ak�r k�z�s nyaral�sok, gyerekcsereprogramok vagy egy�b t�mogat�sok form�j�ban - jelezte. Paulik Andr�s, a kezdem�nyez�st ind�t� Csal�dh�l� f�szerkeszt�je kiemelte: a k�lhoni magyars�g k�z�l tal�n a k�rp�taljaiak vannak a legnehezebb helyzetben �letk�r�lm�nyeiket �s identit�suk meg�rz�s�t tekintve, ez�rt most els� k�rben r�juk f�kusz�lnak. Jelezte: a tervek k�z�tt szerepel, hogy a kezdem�nyez�st kiterjesztik a t�bbi k�lhoni magyarlakta ter�letre is.

A programra a [email protected] c�men lehet jelentkezni a csal�dr�l k�sz�l fot�val, r�vid bemutatkoz�ssal. Ezt k�vet�en online regisztr�ci�s lap kit�lt�se ut�n �sszek�tik a hat�r k�t oldal�n �l� csal�dokat. J�nius v�g�n csal�di tal�lkoz�t is terveznek - jelezte.

A sajt�t�j�koztat�ra �ssze�ll�tott h�tt�ranyag szerint K�rp�talj�n 150 ezer magyar �l, sz�muk azonban - els�sorban az alacsony gyermeksz�m miatt - folyamatosan cs�kken. Megmarad�suk a jelenlegi bizonytalan helyzetben k�l�n�s jelent�s�g� az eg�sz nemzet szempontj�b�l - �rt�k.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!