Ki j�r j�l, ha t�bb a fizet�s?Forrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2015-01-18 08:39:59 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/16820
Címkék: Bihari h�rek, fizet�s, garant�lt b�rminimum, kisosz, minim�lb�r, Miskolc, munkab�r, munk�ltat�k, munkav�llal�k
A minim�lb�r emel�se legink�bb az ad�terheket n�veli – mondj�k a munk�ltat�k �s a munkav�llal�k.

Hogy ki j�rt j�l a minim�lb�r �s a garant�lt b�rminimum �v elej�n bevezetett 3,4 sz�zal�kos emelked�s�vel? A munk�ltat�k �s a munkav�llal�k is �gy gondolj�k, az �llam. De l�ssuk sz�mokban: janu�rt�l 105 ezer forint lett a brutt� minim�lb�r, a garant�lt b�rminimum �sszege – ugyancsak brutt�ban – 122 ezer forint, a v�llalkoz�si szf�r�nak aj�nlott b�remel�s m�rt�ke pedig 3-4 sz�zal�k.
Az �llam bev�tele n�

„M�r szinte tendencia, hogy a b�remel�ssel nem a dolgoz�k bev�tele, hanem az �llam bev�tele n�” – mondta az �szak-Magyarorsz�gnak Szal�ri Istv�n, a Keresked�k �s Vend�gl�t�k Orsz�gos �rdekk�pviseleti Sz�vets�g�nek (KISOSZ) megyei eln�ke. A dolgoz� brutt� b�re 3500 forinttal n�tt, a munkaad�i j�rul�kok is ezer forinttal emelkedtek, megn�velve a v�llalkoz�k k�lts�geit – tette hozz�.

K�rd�s�nkre, hogy a munkaad�k b�rj�k-e ezeket a terheket, az eln�k elmondta, itt nem csup�n err�l a p�r ezer forintos plusz k�lts�gr�l van sz�, hanem sok m�s, s�lyos teherr�l, amit a v�llalkoz�nak fizetni kell. P�ldak�nt eml�tette a p�nzt�rg�p ut�ni kiad�st, vagy az �td�j emelked�s�t.

Szal�ri Istv�n �gy v�li, a munkaad�k a dolgoz�k b�r�t sz�vesen emelt�k volna, hiszen az a fizet�k�pes keresletben is n�veked�st eredm�nyezhetne, de az ad�terhek n�vel�s�nek sajnos nem ez a hat�sa.

„A b�remel�si javaslat az volt, hogy a minim�lb�r nett� �rt�ke k�zel�tsen a l�tminimum �sszeg�hez, ez azonban nem val�sult meg” – ezt m�r Rohonka S�ndor, a Magyar Szakszervezetek Orsz�gos Sz�vets�g�nek (MSZOSZ) megyei vezet�je mondta. Hozz�t�ve: minden b�remel�snek �r�lnek, de a mostani igaz�b�l a 2015-�s k�lts�gvet�s bev�teli oldal�t er�s�ti.
Mennyi az annyi?

Hogy ez mennyire �gy van, arra p�ldak�nt mondta: 2010-ben 73 500 forint volt a brutt� minim�lb�r, a nett� pedig 60 236 forint. Ugyanez az id�n brutt� 105 ezer forint, nett�ban 68 775 forint. „Azaz m�g a brutt� �rt�k �t �v alatt 31 500 forinttal n�tt, addig a nett� csup�n 8539 forinttal” – magyar�zta.

Egy v�llalkoz� szerint a minim�lb�r �s ezzel egy�tt a j�rul�kok n�veked�se nem �szt�nzi majd a c�geket a b�v�t�sre.

„A dolgoz�kt�l nem sajn�ljuk a p�nzt, hiszen az csak �szt�nzi a munk�jukat, de az emel�sb�l most legink�bb az �llam j�r j�l” – fogalmazott. Hozz�tette: a j�rul�kok r�sz�r�l kellene �jragondolni a b�rki�raml�st, megoldani, hogy a dolgoz�n�l maradjon t�bb p�nz, � j�rjon jobban. Arra, hogy a mosatni emel�s ut�n kapott plusz 2000 forint mit jelent a munkav�llal�nak, a c�gvezet� elmondta, azon a b�rsz�nvonalon ez az �sszeg is sz�m�t.

Viszonylag kism�rt�k� emel�sben siker�lt a szakszervezeteknek megegyezni�k a miniszt�riummal – v�lekedett Iglai Szabolcs, a G�la Zrt. tan�csad�ja. „Ez azt jelenti, ha az eddigi id�szakot t�l�lt�k a c�gek, akkor ennek az emel�snek a kifizet�se sem okozhat gondot sz�mukra” – fogalmazott.

�M-NSZRMinim�l �s garant�lt
2015 janu�r 1 -t�l minim�lb�r havonta: 105.000 Ft

Hetib�r eset�n: 24.160 Ft
Napib�r eset�n: 4.830 Ft
�rab�r eset�n: 604 Ft

A garant�lt b�rminimum �sszege 2015 janu�r 1 -t�l: 122.000 Ft
Hetib�r eset�n: 28.080 Ft
Napib�r eset�n: 5.620 Ft
�rab�r eset�n: 702 Ft

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!