MNB-aleln�k: a jegybank eszk�zkezel�je a m�sodik f�l �vben megkezdheti a rossz ingatlanhitelek felv�s�rl�s�tForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2015-03-05 08:37:05 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/17864
Címkék: Bihari h�rek, hitel, ingatlan, ingatlanhitel, MNB
Balog �d�m, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) aleln�ke szerint a jegybank eszk�zkezel�je m�r az idei m�sodik f�l �vben megkezdheti a rossz ingatlanhitelek felv�s�rl�s�t.

A jegybank aleln�ke ezt az MNB �s az Eur�pai �jj��p�t�si �s Fejleszt�si Bank (EBRD) keddi budapesti rendezv�ny�n mondta. A konferencia f� t�m�ja a nem teljes�t� hitelek kezel�se �s ar�nyuk le�p�t�se a banki eszk�z�k�n bel�l.

Balog �d�m kiemelte: a projekthiteleket �s az ingatlanokat piaci �ron v�s�rolja majd meg a jegybanki eszk�zkezel�, a tev�kenys�g�nek beind�t�sakor az MNB megfogadja majd a nemzetk�zi szervezetek javaslatait.

M. Nagy Piroska, az EBRD vezet� k�zgazd�sza bevezet� el�ad�s�ban elmondta: a nem teljes�t� banki hitelek az eg�sz kelet-k�z�p-eur�pai r�gi�ban nagy gondot jelentenek, sz�mos orsz�gban ezek 20 sz�zal�k k�r�li ar�nyt �rnek el a bankrendszer eszk�zei k�z�tt.

Az MNB �s az EBRD �ltal tartott eg�sz napos nemzetk�zi workshop a k�vetel�s-�tstruktur�l�ssal �s a nem teljes�t� hitelek kezel�s�nek k�rd�s�vel foglalkozik.

M. Nagy Piroska kiemelte: az Eur�pai K�zponti Bank �s az eur�pai bankfel�gyelet (EBA) k�l�nb�z� ellen�rz�sei jelent�s �sszeg� nem teljes�t� hitelt der�tettek fel a bankokn�l. Rom�ni�ban az ut�bbi id�ben nagym�rt�kben megn�tt a k�vetel�s-elad�s m�rt�ke, aminek k�vetkezt�ben a nem teljes�t� hitelek ar�nya jelent�sen cs�kkent.

Kifejtette: Magyarorsz�g is elkezdte azokat az int�zked�seket, amelyek a nem teljes�t� hitel�llom�ny le�p�t�s�t eredm�nyezik. A jelz�loghitelek forintos�t�s�val v�lhet�en siker�lt megel�zni a nem teljes�t� hitelek ar�ny�nak tov�bbi, nagyar�ny� emelked�s�t Magyarorsz�gon.
Balog �d�m r�mutatott: tov�bbra is magas a nem teljes�t� hitelek ar�nya a hazai bankrendszerben, ami negat�van hat a hitelk�n�latra, els�sorban a projekthitelez�sben magas a nem teljes�t� hitelek ar�nya (az �gynevezett NPL-r�ta).

Elmondta: 2014 elej�n kezd�d�tt el az EBRD-vel val� egy�ttm�k�d�s, amelynek keret�ben egy tanulm�ny k�sz�lt a nem teljes�t� hitelek k�rd�sk�r�r�l. Az MNB ezt k�vet�en t�rsas�got �ll�tott fel a v�llalati hitelek portf�li�j�nak megtiszt�t�s�ra, amely nem egy "rossz bank", hanem egy �j t�pus� eszk�zkezel�.

A jegybanki aleln�k elmondta: az MNB piaci �ron veszi majd meg az eszk�z�ket a bankokt�l, figyelembe veszi a nemzetk�zi int�zm�nyek javaslatait, �s k�sz arra is, hogy ezeknek megfelel�en alak�tsa ki az eszk�zkezel� (a MARK Zrt.) k�s�bbi m�k�d�si felt�teleit.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!