P�lda�rt�k� megmozdul�s �s egy�ttm�k�d�s j�n l�tre a r�gi�banForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2015-04-28 13:52:18 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/18826
Címkék: Bihari h�rek, Egy�ttm�k�d�s, Hajd� - Bihar, iparkamara, K�rp�talja, meg�llapod�s, Russmedia Kft., Szabolcs- Szatm�r-Bereg, Ukrajna, ukr�n v�ls�g
Egy�ttm�k�d�si meg�llapod�st k�t a Magyar Reform�tus Szeretetszolg�lat a Hajd�-Bihar Megyei, a Szabolcs-Szatm�r-Bereg Megyei �s a J�sz-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi �s Iparkamar�kkal, valamint a hozz�juk csatlakoz� m�diat�mogat�kkal: a Hajd�-Bihari Napl�val, a Kelet-Magyarorsz�ggal �s a Debreceni V�rosi Telev�zi�val.

A Kelet-Ukrajn�ban zajl� katonai, politikai konfliktus miatt ma m�r eg�sz Ukrajn�ban, �gy K�rp�talj�n is, �ri�si a bizonytalans�g �s a fesz�lts�g. A k�zszolg�ltat�sok akadoznak, romlik az eg�szs�g�gyi ell�t�s. Az infl�ci� folyamatosan n�. K�rp�talj�n egyre t�bb hadk�teles f�rfit soroznak be.

A kialakult fesz�lt helyzetben a besorozott csal�df�k t�voll�te a csal�dok teljes anyagi �sszeoml�s�t okozhatja. Az otthonmaradt n�k �s gyermekeik napi szinten n�lk�l�znek; alapvet� �lelmiszerek, tiszt�lkod�si szerek hi�nyoznak a h�ztart�sb�l, hiszen legt�bbsz�r az egyetlen bev�teli forr�st�l, a csal�df� kereset�t�l fosztja meg a hadvisel�s a csal�dokat.

A Magyar Reform�tus Szeretetszolg�lat tavaly szeptember �ta folyamatosan t�mogatja a K�rp�talj�n s�lyos megpr�b�ltat�sok k�z�tt �l� lakosokat �s szoci�lis int�zm�nyeket. Ennek �rt�ke meghaladta a sz�zmilli� forintot.

A tov�bbi sikeres t�mogat�sok �rdek�ben �g�retes t�mogat�si meg�llapod�st k�tnek a Hajd�-Bihar Megyei-, a Szabolcs-Szatm�r-Bereg Megyei- �s a J�sz-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi �s Iparkamar�k, a Russmedia Kft., a Debreceni V�rosi Telev�zi� �s a Magyar Reform�tus Szeretetszolg�lat.

A meg�llapod�st 2015. �prilis 28-�n 10 �rakor �rj�k al� Debrecenben.

A meg�llapod�st Prof. Dr. Fekete K�roly, a Tisz�nt�li Reform�tus Egyh�zker�let p�sp�ke, P�l S�ndor, a Magyar Reform�tus Szeretetszolg�lat Alap�tv�ny Kurat�rium�nak eln�ke, Mikl�ssy Ferenc, a HBKIK eln�ke, Pek� L�szl� a SZSZBKIK eln�ke, Dr. Szir�ki Andr�s, a JNSZKIK eln�ke, Fodor Istv�n, a Russmedia Kft. �gyvezet�je �s Szab� J�zsef, a DTV gazdas�gi igazgat�ja �rja al�.

A felek az egy�ttm�k�d�s folyt�n adom�nyokat gy�jtenek a k�rp�taljai r�szorul� csal�dok r�sz�re, amivel a mez�gazdas�gi �s �tkeztet�si programokat k�v�nj�k t�mogatni. Az �prilis 20-�n tartott el�k�sz�t� eln�ks�gi �l�sen, a Hajd�-Bihar Megyei Kereskedelmi �s Iparkamara Eln�ks�ge egymilli� forint t�mogat�st aj�nlott fel, a Szabolcs-Szatm�r-Bereg Megyei Kereskedelmi �s Iparkamara Eln�ks�ge 2015. �prilis 23-�n tartott �l�s�n szint�n egymilli� forint t�mogat�st aj�nlott fel �s 2015. �prilis 24-�n jelentette be a J�sz-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi �s Iparkamara eln�ke, hogy az � eln�ks�g�k is felaj�nl �tsz�zezer forint t�mogat�st, b�zva abban, hogy a kamar�k tagjai, v�llalkoz�saik r�v�n ezt az �sszeget gyarap�tani fogj�k.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!