Maga al� temetheti a romkocsm�kat a bep�rg� ingatlanpiacForrás: origo.hu
Utolsó módosítás: 2015-08-24 11:19:03 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/19681
Címkék: Bihari h�rek, BUDAPEST, INGATLAN, ROMKOCSMA, BULINEGYED
Az elm�lt �vek pang�sa alatt j�l j�tt a tulajdonosoknak a b�rleti d�j, amit a men� sz�rakoz�helyek fizettek, de most elj�tt az id�, hogy leporolj�k a fejleszt�si terveiket. A bulinegyedben p�r �ven bel�l apartmanh�zak �s hotelek �p�lhetnek. A k�rny�k viszont r�szben a romkocsm�k miatt lett �rt�kes.

Kiv�gezheti a romkocsm�kat a budapesti ingatlanpiac fellend�l�se. A m�ra a f�v�ros v�djegy�v� v�l� sz�rakoz�helyek jellemz�en a v�ls�g miatt f�lbemaradt beruh�z�sok hely�n nyitottak meg. Ideiglenesen.

A romkocsm�k a�pesti �jszaka jellegzetess�gei lettek

Forr�s: Origo

Az Orig�nak nyilatkoz� tulajdonosok azonban el�rkezettnek l�tj�k az id�t arra, hogy leporolj�k a r�gi terveket.A romkocsm�k a k�vetkez� �vekben sz�llod�kk� vagy apartmanh�zakk� alakulhatnak �t. Ahogy azt eredetileg is tervezt�k.

�res a h�z? Nyisson romkocsm�t!

A Nagymez� utca 38. alatti t�rsash�zat 2008-ban v�s�rolta meg a Rockwood Holding, hogy egy hotelt �p�tsen. A lak�kat kiv�s�rolt�k, az �p�let ki�r�lt, a v�ls�g miatt azonban a p�nz elt�nt a projektb�l.

Ekkor kereste meg a c�get egy csapat, hogy kib�reln�k az �resen �ll� ingatlant, �s egy romkocsm�t nyitn�nak. Ez lett az Instant.

Akkoriban m�g nem volt ilyen romkocsmaboom, nem tudtuk pontosan, mi lesz ebb�l. Az elm�lt �vekben azonban ez val�ban re�lis alternat�v�ja lett a fejleszt�snek – mondta az Orig�nak K�vesdi Marcell, a Rockwood munkat�rsa. Nekik nyilv�n az a c�ljuk, hogy a lehet� legt�bb profitot kihozz�k az ingatlanb�l.

Romos falak, extravag�ns berendez�s – t�z �ve kevesen gondolt�k, hogy ekkora siker lesz

Forr�s: MTI/Marjai J�nos

K�vesdi Marcell szerint pedig mostanra megv�ltozott a helyzet, hiszen fel�l�nk�lt a budapesti ingatlanpiac, �gy �rdemes elgondolkodni a fejleszt�sen. A bankok ugyan m�g �vatosak, �s f�lnek belev�gni egy ilyen volumen� beruh�z�s finansz�roz�sba, de�a c�g az �p�t�si enged�lyt m�r megszerezte, ha megjelenik egy befektet�, akkor lend�letet kaphat az �vek �ta parkol�p�ly�ra tett terv.

Hasonl�an alakult a Fogash�z t�rt�nete is. Igaz, a tulajdonos Sabor Kft. �gyvezet�je szerint ebben az esetben nemcsak a forr�shi�ny akasztotta meg a tervezett sz�llodafejleszt�st, hanem a k�rnyez� lak�k �s az �v�s! Egyes�let agg�lyai is k�zrej�tszottak. Az �nkorm�nyzat pedig az ad�sv�tel ut�n v�dett� nyilv�n�totta az �p�letet. Egy ilyen �p�let fel�j�t�sa azonban m�r jelent�s t�bbletk�lts�gekkel j�r, �gy m�r nem �rte meg a Sabornak a fejleszt�s.�
Mi nem romkocsm�t akartunk ebben az �p�letben. A c�lunk most is az, hogy eladjuk a h�zat, vagy befejezz�k az eredetileg tervezett beruh�z�st – mondta Georgette Avruc. A Fogash�zzal azonban hossz� t�v�, t�z�ves b�rleti szerz�d�st k�t�ttek, teh�t a k�vetkez� �vekben nyilv�n nem fog k�lt�zni a sz�rakoz�hely.

Romkocsm�t vettek

Hogy mennyire megv�ltozott a piaci k�rnyezet, azt tal�n j�l mutatja az is, hogy m�r nem csak az eredeti tulajdonosok meleg�tik fel a kor�bbi terveiket.�A Kuplung Kir�ly utcai �p�let�t p�ld�ul az �v elej�n v�s�rolta meg a Szeivolt Befektet� �s Ingatlanforgalmaz� Zrt.,�hogy a kor�bbi koncepci�terveket leporolva egy 60-70 lak�sos apartmanh�zat �p�tsen.

A b�rl�vel 2017 els� negyed�v�ig �rtunk al� szerz�d�st, de egy olyan �p�letet akarunk �p�teni, ahova ak�r a Kuplung is visszat�rhet majd – mondta a c�g �gyvezet�je. Szeivolt Istv�n szerint is most j�tt el az ideje, hogy belev�gjanak egy ilyen beruh�z�sba, de k�t �vig biztosan nem lesz v�ltoz�s.

Vonzza a k�lf�ldi fiatalokat a belv�rosi bulinegyed. Ett�l �rt�kes a k�rny�k a befektet�knek

Forr�s: MTI/Marjai J�nos

�rdekes, hogy a belv�rosi bulinegyed ingatlanjait pont a romkocsm�k tett�k �rt�kesebbek� a befektet�k sz�m�ra. Ezek az unik�lis sz�rakoz�helyek ugyanis vonzz�k a turist�kat, �gy

a k�rny�k t�k�letes c�lpont lett azok sz�m�ra, akik befektet�si c�llal, kiad�sra sz�nt lak�sokat vagy sz�llod�t akarnak �p�teni. Az elm�lt �vekben az �j lak�s�p�t�sek sz�ma a v�ls�g el�tti �llapothoz k�pest a fel�re esett vissza. Az ig�ny azonban nem v�ltozott, �s az alacsony alapkamat miatt olcs�bb� v�l� hiteleknek, illetve a k�l�nb�z� t�mogat�soknak k�sz�nhet�en az emberek m�r tudn�nak is v�s�rolni – mondta az Orig�nak Balogh L�szl�. Az ingatlan.com szak�rt�je szerint�ez a kereslet most egyszerre z�dulhat a piacra, ebben a versenyben pedig jobb helyzetben lesznek azok, akiknek m�r van k�sz fejleszt�si koncepci�juk, vagy ak�r �p�t�si enged�ly�k is.

A sz�rakoz�helyek s�r� sz�vete v�ltoztatta bulinegyedd� a Kazinczy utca k�rny�k�t

Forr�s: Origo

K�sz tervekkel �llhatnak a rajthoz

A romkocsm�k eset�n pedig ezek m�r sok helyen megvannak, csak el� kell h�zni a fi�kb�l, �s kiss� �tdolgozni. A v�ls�g alatt azonban j� p�r hitelez� meg�gette mag�t, �s a rem�lt profit helyett f�lk�sz ingatlanok maradtak a nyakukon.

A bankok teh�t �vatosak. Balogh L�szl� szerint azonban�a beruh�z�sok m�r holnap elindulhatn�nak – ez m�r csak a befektet� kock�zatv�llal�si hajland�s�g�n m�lik. �gy elk�pzelhet�, hogy p�r �ven bel�l jelent�sen �talakul majd a belv�rosi bulinegyed. Azonban a legn�pszer�bb romkocsm�k v�lhet�en tal�lnak majd maguknak �jabb helysz�nt a belv�rosban.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!