Aut�busszal Bocskai nyom�banForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2016-02-23 09:39:34 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/20335
Címkék: Bihari h�rek, BEretty��jfalu, Bocskai Istv�n, Derecske, erd�ly, Hajd�b�sz�rm�ny, Hajd�n�n�s, Hajd�szoboszl�, V�mosp�rcs, zar�ndoklat
H�laad�ssal tisztelegtek Bocskai Istv�n eml�ke el�tt a zar�ndoklat r�sztvev�i.

Id�n tizedik alkalommal indult el a Bocskai-zar�ndoklat Hajd�n�n�sr�l, hogy a fejedelemhez kapcsol�d� helyeken ler�j�k kegyelet�ket a nemzet egys�g�nek megteremt�s�n munk�lkod� uralkod� eml�ke el�tt. A febru�r 20–21-ei utat a hajd�n�n�si �nkorm�nyzat szervezte, �m csatlakoztak a hajd�v�rosok – Hajd�b�sz�rm�ny, Hajd�szoboszl�, V�mosp�rcs, Beretty��jfalu, Derecske – �s a megyei �nkorm�nyzat k�pvisel�i is. Az aut�buszos �ton Buck� J�zseft�l, Bulcs� L�szl�t�l �s Farkasv�lgyi Gy�z�t�l hasznos t�rt�nelmi �s f�ldrajzi ismeretek hangzottak el Partiumr�l �s Erd�lyr�l.

 

Kolozsv�r, Gyulafeh�rv�r

A jubileumi �t els� �llom�sa Kolozsv�r, Bocskai sz�l�h�za volt, ahol 1557. janu�r 1-�n l�tta meg a napvil�got Bocskai. Az �p�letben ma a Sapientia Tudom�nyegyetem tal�lhat�, �m sz�mtalan eredeti dokumentum, c�mer eml�kezteti a bet�r�ket a fejedelemre. A zar�ndokokat fogad� Tonk M�rton d�k�n szerint az elm�lt 10 �vben bar�ts�g alakult ki az egyetem �s az eml�kez�k k�z�tt.

 

K�s� d�lut�n �rkezett a 19 f�s k�ld�tts�g Gyulafeh�rv�rra, a r�mai katolikus sz�kesegyh�zba, ahol Bocskait – v�grendelet�nek megfelel�en – 1607. febru�r 22-�n eltemett�k. A helyiek megeml�kez�s�n Barta Alad�r reform�tus lelkip�sztor m�ltatta Bocskai Istv�nt. A megyei �nkorm�nyzat aleln�keit �s k�t tagj�t audienci�n l�tta vend�g�l Jakobinyi Gy�rgy gyulafeh�rv�ri �rsek, aki elfogadta a sz�kely menek�ltek befogad�s�nak 100 �ves �vfordul�j�n Hajd�n�n�son tartand� szabadt�ri szent mise celebr�l�s�ra val� felk�r�st.
Nagyenyed, Nagyv�rad

Vas�rnap kora reggel indult a csoport Nagyv�radra. Nagyenyeden az 1849. janu�r 8-�n rom�nok �ltal v�grehajtott magyar lakoss�g m�sz�rl�s�nak eml�k�re koszor�kat helyeztek el a k�z�pkori v�r fal�n�l, majd el�nekelt�k a Sz�kely Himnuszt. A nagyv�radi Partiumi Kereszt�ny Egyetemen a zar�ndokokat T�k�s L�szl� eur�pai parlamenti k�pvisel� fogadta. Bocskai r�vid �let�nek m�ltat�sakor elmondta: fejedelmi min�s�g�ben a magyar nemzet egys�g�nek helyre�ll�t�s�n f�radozott. Az eln�ptelenedett ter�letekre pedig t�zezer hajd�vit�zt telep�tett.

Tasi S�ndor, a hajd�-bihari k�zgy�l�s aleln�ke �nnepi besz�d�ben j� taktikai �rz�kkel rendelkez�, el�rel�t�, logikus gondolkod�s�, sikeres �llamf�rfik�nt jellemezte Bocskait, akinek hagyat�ka �vsz�zadok m�lt�n is fontos, hiszen �sszetart�s, egym�s er�s�t�se n�lk�l v�dtelenek lenn�nk.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!