Gyakori hibákra figyelmeztet a társasági adó esetében az adóhivatalForrás: hirado.hu
Utolsó módosítás: 2019-05-14 20:48:57 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/32437
CĂ­mkĂ©k: Bihari hírek
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a honlapján közzétette a 2018-ban, a társasági adóalapra és adókedvezményre, az innovációs járulékra és a rehabilitációs hozzájárulási adóra vonatkozó szabályokat nem megfelel?en alkalmazó adózók ellen?rzésekor tapasztalt jellemz? hibákat.

A társasági adót érint? vizsgálatok során az egyik terület, ahol jellemz?en hibáztak a cégek az ingatlan-értékesítés volt. Számos esetben nem számolták el a piaci értékkel szembeni értékvesztést a készletek között nyilvántartott, majd nyilvántartási ár alatt értékesített ingatlanoknál annak ellenére, hogy az értékvesztés jellege mérlegkészítéskor az értékesítéssel véglegessé vált.

Az adóév utolsó napján kis- vagy középvállalkozásnak min?sül?, beruházási adóalap-kedvezményt igénybe vev?k körében hiba volt, hogy az adózón kívül nemcsak magánszemélyek voltak a vállalkozás tulajdonosai a kedvezmény igénybevételének évében, és nemcsak új, hanem használt eszköz után csökkentették az adózás el?tti eredményt.

Egyes társaságoknál a veszteségelhatárolás címén az adózás el?tti eredményt csökkent? tételnél jellemz? hiba volt, hogy nem vették figyelembe az elhatárolt veszteség nélkül számított adóalap 50 százalékos korlátját, ezért a bevallásban helytelen összeg szerepelt.

 

Illusztráció (Fotó: MTI)

A joger?s bírság összegét az adózók számos esetben nem megfelel? jogcímen vették figyelembe az adózás el?tti eredményt növel? tételek között, hanem jellemz?en a bevallás adóellen?rzés, önellen?rzés sorában, vagy egyéb, növel? tételként.

A revizorok számos gyógyszertárat üzemeltet? vállalkozásnál tapasztalták, hogy a gyógyszerár-támogatást helytelenül az egyéb bevételek között szerepeltették, holott az üzleti évben értékesített, vásárolt készletek ártámogatással és felárral növelt, engedményekkel csökkentett, általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenértékét az értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni.

A mikrovállalkozásnak min?sül? adózók többször nem a jogszabályoknak megfelel?en számolták el a létszámnövekmény-kedvezményt az adózás el?tti eredményt csökkent? tételek között, mert az adóév el?tti évben átlagos létszámuk meghaladta az öt f?t, vagy az adókedvezmény igénybe vétele évének utolsó napján adótartozásuk volt.

A rehabilitációs hozzájárulás esetén az anomáliák jelent?s hányada téves adat (elütés, nem megfelel? soron szerepeltetett adat), illetve elmaradt adatszolgáltatásból (megváltozott munkaképesség? dolgozók létszáma) adódott. Eltérést okozott egyebek mellett az is, ha az adózó nem az adóévben hatályos adómértékkel számolt a rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség megállapításakor (2014-t?l 2016-ig évi 964 500 forint, 2017-ben évi 1 147 500 forint, 2018-ban évi 1 242 000 forint személyenként).

Az innovációsjárulék-bevallást elmulasztóknál az egyik jellemz? probléma az volt, hogy a társaságok nem tekintették magukat innovációs járulék fizetésére kötelezettnek, annak ellenére, hogy nem feleltek meg a Kkv. törvény irányadó feltételeinek (az üzleti év els? napján az átlagos statisztikai létszámuk meghaladta az ötvenet.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!