A kat�sokat �s a nyaral�helyeket vizsg�lja a NAV a h�tenForrás: origo.hu
Utolsó módosítás: 2020-07-21 17:41:55 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/34147
Címkék: Bihari h�rek
Az eg�sz orsz�gban ellen?rzik a ny�ri kikapcsol�d�shoz k�thet? keresked?ket, �gy az alkalmi �rusokat, a tavak, foly�k, nyaral�helyek ment�n �rus�t� keresked?ket �s az �p�tkez�seken is t�bb megy�ben sz�m�thatnak az ellen?r�k megjelen�s�re a foglalkoztat�k.

A Nemzeti Ad�- �s V�mhivatal (NAV) az �v m�sodik fel�ben kiemelten vizsg�lja a kifizet?kn�l �s foglalkoztat�kn�l a kata-alanyokkal k�t�tt szerz?d�seket, a b�jtatott foglalkoztat�ssal kapcsolatos vissza�l�sek felt�r�sa �s visszaszor�t�sa �rdek�ben.

Ezen k�v�l Budapesten a NAV 2020. j�lius 20. �s 24. k�z�tt ellen?rzi a belv�rosi �ttermeket, a kiskeresked?ket �s a szem�lysz�ll�t�st v�gz?ket.

 

B�cs-Kiskun megy�ben j�lius 31-ig a megye vend�gl�t�helyeit, a mozg� vid�mparkokat, a ker�kp�r- �s rollerk�lcs�nz?ket, a lovaskocsis t�raszervez?ket, a szabadstrandok �s f�rd?k ter�let�n �zemel? ad�z�kat, a fagyiz�kat, illetve a cukr�szd�kat ellen?rzik a revizorok. A ny�ri id?szakban emellett a szezon�lis gy�m�lcs-�rusok is sz�m�thatnak ellen?rz�sre a boltokban, piacokon �s a k�zter�leten.

A megy�ben vizsg�latokra sz�m�thatnak tov�bb� az �p�tkez�seken dolgoz� kivitelez? v�llalkoz�sok is.

 

Baranya megy�ben a helyi kereskedelmi ellen?rz�sek mellett a hivatal munkat�rsai tov�bbra is ellen?rzik a dolgoz�k foglalkoztat�s�t a megye �p�tkez�sein.

 

B�k�s megy�ben 2020. j�lius 20. �s 25. k�z�tt a megye ter�let�n tal�lhat� strandokon, szabadstrandokon, v�zparti �d�l?helyeken ellen?rzik a kereskedelmi �s vend�gl�t� �zleteket, �rusokat, valamint a k�l�nb�z? szezon�lis szabadid?s tev�kenys�get v�gz? szolg�ltat�kat. Emellett j�lius 23-�n Gyul�n is v�rhat� el?re bejelentett ellen?rz�s, amikor is a turisztikai nevezetess�gekhez �s a ny�ri szabadid?s tev�kenys�gekhez kapcsol�d� keresked?ket, vend�gl�t�kat �s szolg�ltat�kat ellen?rzik eg�sz nap, m�g az �jszakai �r�kban is.

 

Hajd�-Bihar megy�ben 2020. j�lius 21. �s 23. k�z�tt az alkalmi kitelep�l�seken, illetve az id�nyz�lds�get �s -gy�m�lcs�t �rus�t�kn�l ellen?rzik a nyugta- �s sz�mlaad�st, tov�bb� �p�tkez�seken a foglalkoztat�s szab�lyszer?s�g�t.

 

Heves megy�ben a cukr�szd�t, fagylaltoz�t �zemeltet? v�llalkoz�sokat ellen?rzik a revizorok a h�ten.

 

J�sz-Nagykun-Szolnok megy�ben eg�sz j�liusban ugyancsak a vend�gl�t�helyeket, cukr�szd�kat, fagylaltoz�kat, valamint a k�zter�leteken, strandokon, f�rd?k ter�let�n �rt�kes�t�st v�gz? v�llalkoz�sokat ellen?rzik a megye eg�sz ter�let�n, illetve az �p�tkez�seken is vizsg�lj�k a foglalkoztat�st.

 

Kom�rom-Esztergom megy�ben 2020. j�lius 20. �s augusztus 7. k�z�tt a strandokon �s a turisztikailag frekvent�lt helyeken ellen?rzik a vend�gl�t�kat.

 

Somogy megy�ben ezen a h�ten az �telkisz�ll�t�ssal foglalkoz� vend�gl�t�kat, a fagylaltoz�kat, cukr�szd�kat ellen?rzik, de emellett vizsg�latra sz�m�thatnak az �p�t?ipari v�llalkoz�sok is a megye teljes ter�let�n.

 

Vas megy�ben eg�sz j�liusban a vend�gl�t�helyeket ellen?rzik.

 

Veszpr�m megy�ben a Balaton-parton ellen?riznek 2020. j�lius 31-ig a vend�gl�t�helyeken �s a strandok k�rny�k�n.

 

Zala megy�ben ugyancsak a Balaton-parton ellen?riznek, ahol a vend�gl�t�helyek, �zletek, alkalmi �rus�t�k, valamint a strandokon �s azok k�rny�k�n m?k�d? v�llalkoz�sok sz�m�thatnak ellen?rz�sre.

 

Az ellen?rz�sek sor�n a revizorok a sz�mla- �s nyugtaad�st, a foglalkoztatottak (alkalmazottak) bejelent�s�t, a foglalkoztat�s szab�lyszer?s�g�t, valamint az online p�nzt�rg�pek haszn�lat�t, �zemeltet�s�t vizsg�lhatj�k. A p�nzt�rg�pekben r�gz�tett adatok alapj�n egyes ellen?rz�sek eset�ben az ad�hivatal folyamatosan vagy ism�tl?d?en is nyomon k�vetheti a bev�telek alakul�s�t. Az online p�nzt�rg�pekhez kapcsol�d�an a t�nyleges �s a bizonylatolt k�szp�nzk�szlet egyez?s�g�t, a napi nyit� p�nzk�szlet r�gz�t�s�t �s a p�nzt�rg�p �ves fel�lvizsg�lat�t is ellen?rizhetik az ad�ellen?r�k. A revizorok sok esetben vizsg�lj�k az �ruk eredet�t �s a j�ved�ki term�kek forgalm�t is, egyes esetekben pedig forgalomsz�ml�l�sra is sor ker�lhet.

 

A k�zz�tett adatok nem z�rj�k ki azt, hogy m�shol is lehetnek ellen?rz�sek.

 

A cikk a NAV ad�traffipax oldala alapj�n k�sz�lt.

 

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!