Bonyol�dik a metr�kocsik �gyeForrás: RTL H�rek
Utolsó módosítás: 2010-08-02 15:38:50 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/4337
Címkék: Belf�ldi h�rek, metr�, kocsik, bonyodalom
Szak�rt�k vizsg�lj�k a jogi helyzetet, ami azzal �llt el�, hogy az Alstom metr�kocsik p�nteken nem kapt�k meg a t�pusenged�lyt - mondta a F�ggetlen H�r�gyn�ks�gnek h�tf�n Demszky G�bor.
A f�polg�rmester k�z�lte: a F�v�rosi K�zgy�l�s j�niusi d�nt�se �rtelm�ben, ha az Alstom szerelv�nyeinek v�gleges t�pusenged�ly�t nem siker�l 2010. j�lius 31-ig beszerezni, a BKV-nak int�zkednie kell a szerz�d�s megsz�ntet�s�r�l. Maga a szerz�d�s ugyanakkor azt tartalmazza, hogy ha a v�gleges t�pusenged�lyt nem siker�l megszerezni, akkor a feleknek 6 h�nap alatt kell a kialakult helyzetet rendezni�k.

Demszky G�bor �ll�spontja szerint a 4-es metr� eur�pai uni�s t�mogat�sa nem ker�lhet vesz�lybe. K�z�lte azt is: augusztus 16-ra �sszeh�vta az illet�kes f�v�rosi bizotts�gok �l�s�t, augusztus 26-�n pedig a F�v�rosi K�zgy�l�s el� ker�l a k�rd�s. Hangs�lyozta: a jelenlegi v�rosvezet�s nem k�v�n semmilyen olyan d�nt�st hozni, ami megk�ti a k�vetkez� vezet�s kez�t.

Az Alstom metr�kocsikkal kapcsolatban alapvet�en nem biztons�gi, hanem szabv�ny�gyi, azaz jogi k�rd�sr�l van sz� - jelentette ki Demszky G�bor. A vil�g sz�mos nagyv�ros�ban hasonl� f�krendszerrel futnak ezek a metr�kocsik, mint amit p�nteken a Nemzeti K�zleked�si Hat�s�g elutas�tott. Ezzel egy�tt az Alstomnak nem arra kellett volna koncentr�lnia az elm�lt �vekben, hogy meggy�zze az �llami hat�s�got, igaz�tsa a magyar szabv�nyokat a nemzetk�zi standardokhoz, hanem arra, hogy megfeleljen a jelenlegi magyar szab�lyoz�snak - k�z�lte a f�polg�rmester. Hozz�tette: teljesen mindegy, igaza van-e azoknak a szakembereknek, akik szerint a magyar szabv�ny elavult, �s a szovjet metr�kocsikra k�sz�lt.

A f�polg�rmester kijelentette, elmarasztalja az �gyben az Alstomot, a francia gy�rt� ugyanis k�t �vet k�slekedett. N�h�ny h�napja gyors�totta fel a munk�t, de lehet, hogy m�r t�l k�s�n tette. A f�polg�rmester szerint nemcsak itthon, hanem vil�gszerte is sokan �rdekeltek abban, hogy �j tender legyen, de az Alstomnak nem kellett volna addig h�znia az id�t, hogy ez a helyzet el��lljon.

A F�v�rosi K�zgy�l�s j�niusi d�nt�se �rtelm�ben, ha az Alstom szerelv�nyeinek v�gleges t�pusenged�ly�t nem siker�l 2010. j�lius 31-ig beszerezni, a BKV-nak int�zkednie kell a szerz�d�s megsz�ntet�s�r�l. Maga a szerz�d�s ugyanakkor azt tartalmazza, hogy ha a v�gleges t�pusenged�lyt nem siker�l megszerezni, akkor a feleknek 6 h�nap alatt kell a kialakult helyzetet rendezni�k. Ezt az ellentmond�st fel kell oldani - k�z�lte a f�polg�rmester. Felh�vta a figyelmet arra is: az Alstomnak 15 nap �ll rendelkez�s�re, hogy fellebbezzen.

A f�polg�rmester augusztus 16-ra �sszeh�vta a f�v�ros gazdas�gi, illetve v�ros�zemeltet�si bizotts�g�t, augusztus 26-�n pedig a K�zgy�l�s rendes �l�se el� ker�l az �gy. Demszky G�bor hangs�lyozta, �ll�spontja szerint a 4-es metr� eur�pai uni�s t�mogat�sa nem ker�lhet vesz�lybe, mert az 100 milli�rdos k�rokat okozna az orsz�gnak. Az Alstommal k�t�tt szerz�d�s megsz�n�se eset�n pedig a p�nznek vissza kell ker�lnie a BKV-hoz, �s a francia gy�rt�nak k�rt�r�t�st is kell fizetnie, hiszen a k�t�ves k�sleked�ssel �k id�zt�k el� a helyzetet. A f�polg�rmester szerint a szerz�d�sek ezt lehet�v� teszik.

Demszky G�bor hangs�lyozta: a jelenlegi v�rosvezet�s nem k�v�n olyan d�nt�st hozni, ami megk�ti a k�vetkez� vezet�s kez�t. Ha a v�laszt�sok legval�sz�n�bb nyertese, Tarl�s Istv�n �s frakci�ja nem t�mogatja a v�rosvezet�s augusztusban kidolgozand� javaslat�t, akkor azt nem is terjeszti a K�zgy�l�s el�. Ugyanakkor csakis olyan javaslatot terjeszt el�, ami a v�ros gazdas�gi �rdekeinek megfelel - sz�gezte le a f�polg�rmester.

Ikvai-Szab� Imre f�polg�rmester-helyettes a F�ggetlen H�r�gyn�ks�g k�rd�s�re �gy fogalmazott: a BKV jelenleg vizsg�lja a lehets�ges forgat�k�nyveket. Pillanatnyilag azonban �gy t�nik, hogy ha �j tendert �rn�nak ki a metr�kocsikra, a 4-es metr� kics�szna az Eur�pai Uni� �ltal el��rt hat�rid�b�l.

A f�v�ros, illetve a BKV 22 kocsit rendelt a 2-es metr�ra a r�gi szovjet szerelv�nyek helyett, �s 15 darabot az �p�l� 4-es metr�ra. A BKV a 60 milli�rdos beszerz�s fel�t, 30 milli�rdot m�r kifizetett.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!