2022. május 18. Szerda, Erik, Alexandra.
 
Devizahitelek – Kihirdették a devizahiteleseket megsegítõ elsõ törvénytForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2014-07-21 09:15:14
Kihirdették a devizahiteleseket megsegítõ elsõ törvényt, amely semmisnek mondja ki az árfolyamrést, és ahelyett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalos devizaárfolyamának alkalmazását írja elõ.

A Magyar Közlönyben pénteken megjelent jogszabályt július 4-én fogadta el az Országgyûlés.

A pénzügyi intézményeknek a törvény hatályba lépése után kilencven napon belül kell átszámolniuk a folyósítás és a törlesztés összegét visszamenõleg. Az átszámítás alapján a fogyasztóval külön törvényben meghatározott módon kell elszámolniuk a pénzintézeteknek.

A jogszabály egyes rendelkezései a forinthitelesekre is vonatkoznak, a végtörlesztett hitelszerzõdésekre azonban nem, és azokra sem, akik kölcsönszerzõdését az eszközkezelõ rendezte.

Az egyoldalú szerzõdésmódosítás lehetõségét tartalmazó fogyasztói kölcsönszerzõdéssel kapcsolatban a törvény szerint “vélelmezni kell”, hogy tisztességtelen az annak részét képezõ, egyoldalú kamatemelést, költségemelést, díjemelést lehetõvé tevõ szerzõdéses kikötés, tekintettel arra, hogy nem felel meg a Kúria által is rögzített 7 elvnek. Ezek az egyértelmû és érthetõ megfogalmazás, a tételes meghatározás, az objektivitás, a ténylegesség és arányosság, az átláthatóság, a felmondhatóság, valamint a szimmetria elve.

Az egyoldalú szerzõdésmódosítást lehetõvé tevõ szerzõdéses kikötés semmis, ha a pénzügyi intézmény a törvényben meghatározott határidõn belül nem kezdeményezi a polgári peres eljárás lefolytatását, vagy a bíróság a keresetet elutasítja vagy a pert megszünteti. Ezek a szerzõdéses pontok akkor nevezhetõk tisztességesnek, ha a pénzügyi intézmény polgári peres eljárásban sikerrel bizonyítja, hogy mind a 7 elvnek megfelelnek.

A pénzügyi intézményeknek a törvény hatályba lépését követõ 30 napon belül meg kell vizsgálniuk a fogyasztói kölcsönszerzõdés részévé váló azon általános szerzõdési feltételeket (ászf), amelyekben szerepel az egyoldalú szerzõdésmódosítást lehetõségét tartalmazó kikötés. Az intézményeknek az MNB-hez kell bejelenteniük az ászf-et, és nyilatkozniuk kell arról, hogy az azokban foglalt szerzõdéses feltételeket tisztességesnek vagy tisztességtelennek tekinti-e.

Az Országgyûlés õszi ülésszakán újabb jogalkotási lépések szükségesek: ekkor rögzítik majd az elszámolás végleges szabályait, az egyéb anyagi jogi kérdéseket, valamint a jogkövetkezményeket.

A törvény értelmében felfüggesztik a folyamatban lévõ, jobbára adósok által indított eljárásokat, ugyanakkor a törvény lehetõvé teszi pénzintézeteknek, hogy az egyoldalú szerzõdésmódosításokkal kapcsolatban külön pert kezdeményezzenek. Ezekben az új ügyekben az elsõfokú polgári eljárás lefolytatására a keresetlevél beérkezésétõl számított 30 nap áll a bíróság rendelkezésére, és szintén 30-30 napon belül kell a másodfokú, valamint a felülvizsgálati eljárást lefolytatni.

Ezekben az ügyekben az egész ország területére kiterjedõen elsõ fokon a Fõvárosi Törvényszék, másodfokon a Fõvárosi Ítélõtábla illetékes.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!