2023. március 24. Péntek, Gábor.
 
Elfogadta a parlament a bankok elszámoltatásátForrás: richpoi.com
Utolsó módosítás: 2014-09-28 10:25:34
A jogszabály alapján a bankoknak el kell számolniuk ügyfeleikkel az árfolyamrés semmissége és az egyoldalú szerzõdésmódosítások miatt keletkezett túlfizetéseiket.

Ennek részletszabályait a Magyar Nemzeti Bank állapítja majd meg. A törvény banki kamatmoratóriumot is bevezet legkésõbb 2016 áprilisáig. A Trócsányi László igazságügyi miniszter által jegyzett jogszabályt 167 igen, egy nem szavazattal, két tartózkodás mellett hagyta jóvá a Ház. Utóbbi voksokat három független képviselõ, Fodor Gábor, Kónya Péter és Szabó Szabolcs adta le.

A július elején elfogadott elsõ devizahiteles törvény után ez a második jogszabály, amelyet az Országgyûlés a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerzõdéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatban elfogad. A most megszavazott törvény a fogyasztói hitelek érvénytelen szerzõdéses rendelkezéseinek alapján szükséges elszámolást szabályozza, mivel az ilyen szerzõdéses kikötések miatt túlfizetés keletkezett a fogyasztók javára.

A túlfizetést a tõketartozás terhére, elõtörlesztésként kell elszámolni. Elsõként a devizahiteleseknél zajlik le az elszámolás: a nem pereskedõ bankoknak 2015. január 15-29. között, a pert indítóknak február 1-28. között - vagy legkésõbb a polgári peres eljárás befejezésétõl számított 60. napig - kell elküldeniük ügyfeleiknek az elszámolást.

A forinthiteles szerzõdések egyoldalú módosításai ügyében a bankok 2015. január 5-12. között indíthatnak pert. A nem pereskedõ pénzintézeteknek április 16-30. között, a pereskedõknek pedig augusztus 15. és szeptember 30. között - vagy legkésõbb a polgári peres eljárás befejezésétõl számított 60. napig - kell elküldeniük az elszámolást forinthiteles ügyfeleiknek. Az elszámolással kapcsolatban minden költség a bankot terheli.

A bankoknak - az ügyfél kérésére - a végtörlesztõkkel is el kell számolniuk: az érintettek - tízezer forintos díj ellenében - 2015. március 1-31. között kérhetnek elszámolást a pénzügyi intézménytõl, amelynek ezt 2015. november 30-áig kell megküldenie. Ha az elszámolás eredményeként kiderül, hogy a fogyasztónak pénz jár vissza, a tízezer forintot is vissza kell téríteni neki. A tízezer forintos eljárási díjat - a törvényalkotási bizottság módosító javaslata alapján - azoknak nem kell megfizetniük, akik devizahitelük végtörlesztéséhez forintalapú kölcsönt vettek fel.

Az elszámolási módszertan fõszabálya - mint azt expozéjában az igazságügy-miniszter is kifejtette -, hogy a fogyasztót olyan helyzetbe kell hozni, mintha a szerzõdéskötés idõpontja óta a törvényes árfolyamon és a szerzõdéskötéskori, eredeti kamatszinten történt volna az elszámolás. Ha a tartozást devizában határozták meg, a túlfizetést is át kell váltani az adott devizára. Ennek során a túlfizetést is azon az árfolyamon kell elszámolni, amelyen a pénzügyi intézmény a törlesztést, vagyis a túlfizetéshez kapcsolódó kamat- és tõketörlesztést átváltotta.

Az elszámolásnak része az új törlesztõrészlet meghatározása is. A bankoknak minden olyan esetben elszámolási kötelezettségük van, amelyben a törvény hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerzõdés még nem szûnt meg, vagy 2009. július 26. után - azaz az elsõ devizahiteles törvény hatálybalépését megelõzõ öt éven belül - szûnt meg. Elszámolási kötelezettségük van akkor is, ha a szerzõdés e 2009-es idõpont elõtt szûnt meg, de abból el nem évült követelés származik.

A jogszabály felhatalmazást ad az MNB-nek, hogy az elszámolási módszertan részletes szabályait rendeletben határozza meg. Az is a jegybank joga lesz, hogy ellenõrizze az elszámolást. Azokra, akiknek az ingatlanját megvette a Nemzeti Eszközkezelõ, valamint az árfolyamgátba belépettekre speciális szabályok vonatkoznak. Elõbbiek esetében a fõszabály az, hogy a pénzügyi intézményeknek nem kell elszámolniuk a fogyasztóval, az eszközkezelõnek azonban járhat visszatérítés.

Az árfolyamgátba belépettek esetében a fogyasztói követelést az esedékessé vált és lejárt tartozások elszámolása után elsõsorban a gyûjtõszámla-hitel, a fogyasztói követelés ezt esetlegesen meghaladó részét pedig a gyûjtõszámla-hitelhez kapcsolódó devizahitel-tartozás terhére számolják el.

Amellett, hogy az elszámolási törvény alapján a bankoknak vissza kell térniük a szerzõdéskötéskori kamatszintre, a jogszabály banki kamatemelési moratóriumot is bevezet legkésõbb 2016. április 30-áig, így a pénzintézeteknek nem lesz joguk egyoldalú kamat-, költség- vagy díjemelésre. Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetõje korábban azt mondta, hogy legkésõbb a 2016-os határidõig az Országgyûlés újabb jogszabályokat fogad majd el, hogy a bankok áttérjenek a hitelek átlátható árazására.

A törvényalkotási bizottság módosítását elfogadva azt is rögzítették, hogy a bankok nem mondhatják fel a fogyasztói hitelszerzõdéseket az elszámolási idõszakban. Az elszámolással kapcsolatban az ügyfelek panasszal élhetnek bankjuknál, elutasítás esetén pedig a Pénzügyi Békéltetõ Testülethez fordulhatnak. A törvény szabályozza a félbeszakadt végrehajtási eljárásokat is. E szerint ezek leghamarabb az elszámolás után folytathatók.

A Fidesz frakcióvezetõjének szeptember közepi tájékoztatása szerint 400 pénzintézetnek kell minden fogyasztói deviza- és forinthitellel elszámolnia, ami összesen mintegy 1,3 millió családot - nagyságrendileg 680 ezer deviza- és 650 ezer forintalapú hitelt - érint. Egy átlag devizahiteles esetében 25 százalékkal csökkenhetnek a törlesztõrészletek és a kamatok, de olyan is lehet, akinél ez eléri a 30 százalékot. Rogán Antal szerint ezermilliárd forint körül van az az összeg, amelyet a magyar bankrendszernek vissza kell fizetnie a családok számára. Az elszámolási törvény túlnyomó része november elsején lép hatályba.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!