2021. június 19. Szombat, Gyárfás, Zóra.
 
OGY - Változhatnak a jogállásra vonatkozó szabályok a közszférábanForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2015-02-11 08:58:15
Változhatnak a jogállásra vonatkozó szabályok a közszférában a parlament honlapjára hétfõn kikerült törvényjavaslat szerint; a közszférába vetett bizalom erõsítését célozzák a javaslat azon elemei, melyek szerint a közigazgatási szervnek nyomban tudomást kell szereznie arról, ha alkalmazottja ellen büntetõeljárás indult.

A kormány javaslatának indoklása szerint a foglalkoztatottat terhelõ bejelentési kötelezettség már most levezethetõ a jelenlegi szolgálati jogviszonyt rendezõ szabályozásokból, ugyanakkor a módosítással egyértelmûvé válik e kötelezettség, valamint a nem teljesítéshez szankció is kapcsolódik, az ügyészségnek, nyomozó hatóságnak pedig jelzési kötelezettsége lesz.

További követelmény, hogy az állam csak olyan személlyel létesíthessen a közszférában jogviszonyt, aki ellen nem indult olyan bûncselekmény miatt büntetõeljárás, amely fokozottan megkérdõjelezheti az adott szervbe, munkakörbe vetett bizalmat.

A javaslat szerint a közalkalmazottaknak is kötelezõ lesz tájékoztatni munkáltatójukat arról, ha velük szemben közvádra üldözendõ bûntett megalapozott gyanúját közölték. A módosítás tartalmazza a szükséges adatkezelési és átmeneti szabályokat.

A javaslat kimondja, hogy fegyelemsértés, ha a hivatásos állomány tagja megszegi azon tájékoztatási kötelezettségét, mely szerint a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárójának köteles írásban bejelenteni, ha vele szemben közvádra üldözendõ bûntett megalapozott gyanúját közölték.

A büntetõ perrendtartás módosítása lehetõvé teszi, hogy a büntetõeljárás megindítását a nyomozó hatóság a gyanúsított munkáltatójával közölje, ha kötelezõ munkáltatói intézkedés alkalmazásának van helye. Ha szükséges, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság a munkáltató személyének azonosítása érdekében megkeresi az adóhatóságot.

A javaslat szerint az új méltatlansági eljárás megindítására akkor lesz lehetõsége a munkáltatónak, ha a kormánytisztviselõ tájékoztatja arról, hogy ellene közvádra üldözendõ bûntett miatt büntetõeljárás indult, és a megalapozott gyanú közlése is megtörtént.

A kormány javaslatának más elemei ugyanakkor a jelenlegi szabályokat tennék "rugalmasabbá" annak érdekében, hogy az államigazgatási szervek "gyorsabban alkalmazkodjanak a Kormány szervezetalakító döntéseihez, céljaihoz", valamint, hogy "a kormányhivatalok integrációjával összefüggésben szükségessé váló munkajogi kérdésekre a kormánytisztviselõket érintõ garanciákat szem elõtt tartó, hatékony megoldás" szülessen.

A törvényjavaslat indoklása kitér arra, hogy azért is szükségesek a módosítások, mert jelenleg egyes rendelkezések indokolatlanul nehezítik "az államigazgatási szervek átszervezése esetén a humánerõforrás-gazdálkodási feladatok ellátását". Továbbá eddig nem volt lehetõség a kormányhivatalok közötti kirendelésre, a törvényjavaslat azonban a kormányhivatali integrációval összefüggésben ezt a hiányosságot is pótolja.

A törvényjavaslat új jogintézményként vezeti be a kormányhivatalok közötti kirendelést. Ezzel lehetõvé válik, hogy - szoros összefüggésben a kormányhivatalok és szakigazgatási szervek részleges és teljes integrációjával - a kormányhivatalok közötti megállapodása alapján bizonyos szakkérdéssel összefüggõ hatósági feladat ellátására kirendelhetõ legyen a kormánytisztviselõ. Ennek célja az eljárások gyorsítása.

A javaslat parlamenti elfogadása esetén április 1-jén léphet életbe.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!