2023. június 6. Kedd, Norbert.
 
Forinthitelek – A CIB Bank és a Merkantil pereiben is helybenhagyták az elsõfokú ítéletetForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2015-04-12 12:37:49
A Fõvárosi Ítélõtábla helybenhagyta az elsõfokú bíróság ítéletét a CIB Banknak, valamint a Merkantil Váltó és Vagyonkezelõ Bank Zrt.-nek, és a Merkantil Car Gépjármû Lízingnek a magyar állam ellen indított, forintalapú szerzõdésekkel kapcsolatos pereiben.

A CIB kontra magyar állam perben az ítélõtábla az elsõfokú ítélet fellebbezéssel érintett részét helybenhagyta, nem fellebbezett részét nem érintette pénteken kihirdetett ítéletében. A bíró kifejtette, hogy a másodfokú bíróság alaptalannak találta az alkotmánybírósági normakontrollra és az Európai Bíróság elõzetes döntéshozatali eljárására, illetve ezzel összefüggésben az eljárás felfüggesztésére vonatkozó kérelmet.

A másodfokon eljáró bíróság szerint a Fõvárosi Törvényszék az anyagi és eljárási jogi szabályokat betartva, helyesen tárta fel a tényállást, és az ítélõtábla nem látott olyan jogszabálysértést, amely alapot adott volna az elsõfokú ítélet megváltoztatására, vagy hatályon kívül helyezésére.

A referenciakamat a másodfokú bíróság szerint csak akkor teszi szükségtelenné a vizsgálódást, ha az automatikus, de ha bármiféle ráhatása van a pénzintézetnek, illetve ha az alkalmazás nem automatikus, hanem a fél mérlegelésén múlik, akkor ez kizárja az elõreláthatóságot, amely biztosítaná az ügyfél számára a kamat alakulásának nyomon követését. Hozzátette: nem arról van szó, hogy helytelenül alkalmazták a referenciakamatot, hanem a megfogalmazásban benne van annak lehetõsége, hogy az ügyfél számára követhetetlen annak alakulása, és csaknem lehetetlenné teszi a fogyasztói igények érvényesítését.

A Fõvárosi Ítélõtábla szerint a felperes tévesen hivatkozott az ítélet közvetlen EU-jog-ellenességére, egyrészt mert az általa hivatkozott irányelv nem alkalmazható a 2016. március 21. elõtt létezõ hitelmegállapodásokra, másrészt azért, mert a forintalapú szerzõdéseknél az árfolyamkockázat mérséklésének szükségessége fel sem merül.

Egyetértett az ítélõtábla az elsõfokú ítélettel abban is, hogy egyes kikötések tekintetében nem teljesültek az átláthatóság feltételei. Ezen kikötések szerint a bank a kamaton kívüli, a hitelhez, kölcsönhöz kapcsolódó egyéb jutalékokat, költségeket, és díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékével emeli.

Ez a kikötés az ítélõtábla szerint nem a jutalékok, költségek és díjak automatikus megemelését tartalmazza, hanem az egyéb okból történõ emelés felsõ határára tartalmaz csak szabályozást.

A per tárgyává tett kikötések az egyértelmûség, világosság, értehetõség és átláthatóság követelményeit nem elégítették ki, nem feleltek meg a törvényi szabályozásnak, ezért tisztességtelenek, a felperes eredménytelenül kísérelte meg az ezekkel kapcsolatos vélelem megdöntését – mondta el a bíró.

A Merkantil pereiben az idén februárban született elsõfokú ítéletében a bíróság elutasította a bank és a lízingcég keresetét, valamint azt is, hogy elõzetes döntéshozatalt kérjen az Európai Bíróságtól.

A Merkantil Bank perében hozott másodfokú ítéletet ismertetve a bíró kifejtette: a Fõvárosi Ítélõtábla helyben hagyta az elsõfokú bíróság ítéletét, az indoklást azonban részben megváltoztatta: mellõzte azon megállapításokat, amelyek szerint a perbeli szerzõdéses kikötések megfelelnek az egyértelmû és érthetõ megfogalmazás, a tételes meghatározás, az objektivitás, a ténylegesség és az arányosság, valamint a felmondhatóság elvének.

Az ítélõtábla helybenhagyta az elsõfokú bíróság ítéletének azon részét is, amelyben nem értett egyet a felperes elõzetes döntéshozatali eljárás szükségességére vonatkozó fellebbezési érvelésével. Nem osztotta az ítélõtábla azt, a felperes fellebbezésében is kifejtett álláspontot, hogy a szerzõdéses kikötések azért minõsülnek tisztességesnek, mert a kidolgozásuk során az adott társadalmi, gazdasági viszonyoknak, a hatályos jogszabályoknak megfelelõen jártak el.

A bíró kifejtette: helytállóan állapította meg az elsõfokú bíróság, hogy az átláthatóság követelménye nem érvényesült a szerzõdéses kikötések vonatkozásában.

Mivel a törvényben meghatározott elvek bármelyikének sérelme a kereset elutasítását kell, hogy eredményezze, ezért mellõzte a Fõvárosi Ítélõtábla az elsõfokú ítéletbõl azokat a megállapításokat, amelyek arra vonatkoztak, hogy az átláthatóságon túl milyen további elveknek felelnek meg a Merkantil Bank által alkalmazott szerzõdéses kikötések – mondta el a bíró.

A Merkantil Car ügyében a táblabíróság teljes egészében helybenhagyta az elsõfokú ítéletet, a bíróság szóbeli indoklást nem fûzött a határozathoz, csak annyit emelt ki, hogy ebben az ügyben sem látta indokoltnak elõzetes döntéshozatal kérését.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!