2023. január 29. Vasárnap, Adél.
 
Újabb fontos pereket vesztettek el a bankokForrás: origo.hu
Utolsó módosítás: 2015-07-09 12:59:49
A 2010. november 26. után közzétett általános szerzõdések alapesetben tisztességesek, de közérdekû keresetben az MNB pert indíthatott a bankok ellen, hogy mondják ki ezek tisztességtelenségét is. A Fõvárosi Törvényszék az MNB által képviselt álláspontot fogadta el ezeknek a közérdekû kereseteknek a döntõ többségében. A jegybank összesen tizenhat intézményt perelt az egyoldalú kamat-, díj- vagy költségemelést lehetõvé tevõ szerzõdési kikötések tisztességtelensége miatt a forintos vagy ténylegesen devizában törlesztett hitelek, kölcsönök, illetve a lízingszerzõdések vonatkozásában.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) azért indított közérdekû keresettel pert tizenhat pénzügyi intézménnyel szemben, hogy a bíróság állapítsa meg: az intézmények 2010. november 26-át követõen közzétett, fogyasztókkal megkötött forint vagy deviza alapúnak nem minõsülõ devizahitel- vagy kölcsönszerzõdéseinél, pénzügyi lízingszerzõdéseinél alkalmazott azon általános szerzõdési feltételei (ÁSZF) és a korábban közzétett ÁSZF-ek ezt követõ azon módosításai, amelyek az ügyfelekkel szemben hátrányos egyoldalú szerzõdésmódosítást tettek lehetõvé, tisztességtelenek és ezért érvénytelenek.


Fotó: Bielik István - Origo

Az érvénytelen kikötésen alapuló egyoldalú emelés esetén a pénzügyi intézményeknek elszámolási kötelezettsége keletkezik valamennyi olyan fogyasztó esetében, amelyeknél az adott kikötést alkalmazták.

Már másodfokon is van ítélet

A Fõvárosi Törvényszék az elmúlt hetekben elsõ fokon tizenkét perben teljes egészében vagy részben érvénytelennek minõsítette az érintett pénzügyi intézmények azon szerzõdéses kikötéseit, amelyek az MNB közérdekû kereseteiben kifejtett álláspontja szerint tisztességtelenek voltak. Ezek közül egy ügyben, a CIB Lízing Zrt. esetében a jegybank immár másodfokon is pernyertes lett a Fõvárosi Ítélõtábla döntése alapján. Két esetben - MKB-Euroleasing Autóhitel Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. ­- az alperes a per megindulása elõtt alávetési nyilatkozatban vállalta a fogyasztókkal való elszámolást, így a pereket jogerõsen megszüntették. Egy pert az MNB által az adott pénzügyi intézménnyel szemben kezdeményezett hiánypótlási eljárás miatt felfüggesztettek.

Két ügyben - Borsod TAKARÉK Takarékszövetkezet, FHB Kereskedelmi Bank Zrt. - az MNB pernyertességét kimondó elsõ fokú ítélet már jogerõssé vált, két esetben -­ AEGON Magyarország Hitel Zrt., FHB Jelzálogbank Nyrt. - az MNB tudomása szerint az alperes nem fellebbezett, a jegybank az elsõ fokú bírósági határozat jogerõs voltát kimondó bírósági záradékra vár.

Fizetniük kell a bankoknak

A négy, már jogerõsen lezárult perben a pénzügyi intézményeket elszámolási kötelezettség terheli. A megfellebbezett bírósági ítéletek esetében a törvény szerint a bíróságnak 45 napon belül kell másodfokon döntenie.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!