2022. augusztus 11. Csütörtök, Zsuzsanna.
 
Filléres lakbérrel számolhatnak a bedõlt hitelesekForrás: ingatlantajolo.hu
Utolsó módosítás: 2012-03-22 09:57:46
Meghatározta a kormány a Nemzeti Eszközkezelõ által kezelt szociális bérlakások esetében maximálisan alkalmazható lakbér tarifákat. Ennek értelmében az eszközkezelõ kezelésébe került ingatlanok esetében maximum 18 750 forintot kérhetnek el azoktól a bedõlt hitelesektõl, akiknek az ingatlanát felvásárolta a társaság - mondta el szerdai sajtótájékoztatóján Giró-Szász András kormányszóvivõ.

A mai kormányülésen meghatározták a Nemzeti Eszközkezelõ kezelésébe került lakóingatlanoknál maximálisan alkalmazható lakbér tarifákat - mondta el Gíró-Szász András. A kabinet ezt az összeget a hitelfelvételkor megállapított forgalmi érték 1,5 százalékának 1/12 részében határozta meg. A kormányszóvívõ néhány példát említve elmondta, hogy ennek értelmében egy 4 millió forintot kóstáló ingatlan esetében az egy hónapra esõ lakbér 5 ezer forintra, míg egy 15 milliós ingatlan esetében ez az összeg 18 750 forintra rúg. A kormányszóvivõ azt is kiemelte, hogy a meghatározott lakbér összge a jövõben csak a mindenkori infláció mértékével emelkedhet.

Giró-Szász András az ócsai Szociális Családiház-építési Program keretében felépülõ családi házak esetében alkalmazható maximális bérleti díjakról is szót ejtett. Mint elmondta: a kabinet ezt az összeget a forgalmi érték 1 százalékának 1/12 részében határozta meg. Ennek pontos mértékérõl egyelõre azonban nincsenek információk. A lakópark elsõ ütemében megépülõ 80 családi ház ugyanis csak a nyár végére készül el. Gíró-Szász András ugyanakkor kiemelte, hogy azért határoztak meg alacsonyabb tarifákat a tervezett házak tekintetében, mivel azok forgalmi értéke jóval magasabb lesz, mint a bedõlt hitelesektõl megvásárolt ingatlanok, törvényileg meghatározott forgalmi értéke.

Mint ismert az eszközkezelõ abban az esetben vásárolhatja meg a kijelölt ingatlant, ha a törvényben elõírt feltételek mindegyike teljesül. A törvény pedig egyértelmûen meghatározza az egy lakóingatlanért fizethetõ maximális véteárat. E szerint Budapesten, illetve a megye jogú városokban 15 millió forintot, az egyéb városokban, illetve községekben pedig maximum 10 milliót érõ ingatlanok kerülhetnek be a rendszerbe. A meghatározott maximális vételárak és a mai napon meghatározott maximális lakbértarifák értelmében az eszközkezelõ kezelésébe került ingatlanok esetében tehát maximum 18 750 forinttal kalkulálhat egy kényszeértékesített ingatlan bérlõvé vált tulajdonosa.


A kormányszóvívõ ismét felhívta a figyelmet, hogy a kormány és a Bankszövetség megállapodása értelmében a Nemzeti Eszközkezelõ (NET) a korábban vázolt 5 ezer ingatlan helyett jóval többet, 25 ezer kényszerértékesítés alá vont lakóingatlant vásárol majd meg, három lépcsõben 2014 végéig. Az elsõ ütemben, 2012 év végéig 8 ezer darabot, a másodikban, 2013 végéig 7 ezer darabot, míg a harmadik ütemben a maradék 10 ezer darabot.

Az eszközkezelõ háromkörös eljárásban választja ki azokat a bedõlt hiteleseket, illetve ingatlanjaikat, melyek bekerülhetnek a rendszerbe. Ezek pedig a következõk:

Az ingatlanra és a hitelre vonatkozó feltételek, melyekrõl a bank nyilatkozik:

- az ingatlan forgalmi értéke a jelzáloghitel-szerzõdés megkötésekor nem haladta meg Budapesten és megyei jogú városokban a 15 millió forintot, egyéb településeken a 10 millió forintot;
- a hitelszerzõdés megkötésekor a banktól kapott kölcsön összege az ingatlan forgalmi értékének a 25 és 80 százaléka közé esett;
- a törvény hatályba lépésekor a hiteladós a lakáshitel-tartozását legalább 180 napja nem törleszti
- a hitelszerzõdést 2009. december 30. elõtt kötötték;
- a lakóingatlan az ingatlan-nyivántartásban lakóházként, lakásként, vagy tanyaként szerepel;
- a jelzáloghitel mögött fedezetként csak a megvásárlásra felajánlott ingatlan szerepel.

A hiteladósra (vagy zálogkötelezettre) vonatkozó szociális feltételek, amiket a hiteladósnak kell igazolnia:

- a hiteladós vagy a vele egy háztatásban élõ házastársa vagy élettársa aktív korúak ellátásában részesül, amelynek formája rendszeres szociális segély vagy foglalkoztatást helyettesítõ támogatás;
- a hiteladós, vagy a vele egy háztatásban élõ házastársa vagy élettársa a háztartásban legalább 2 gyermeket nevel, akikre tekintettel családi pótlékra jogosult;
- a hiteladós állandó lakhelye 2011. szeptember 28-án és azt követõen folyamatosan a fedezetül felajánlott lakóingatlan;
- a hiteladósnak a megvásárlásra felajánlott ingatlanon kívül nincs más lakóingatlanon használati joga.

A szociális feltételek meglétét a hiteladósnak a hitelezõ bank fiókjában (kizárólag a bank által kiküldött értesítõben meghatározott fiókban) kell igazolnia, amihez mindössze az alábbi 2 igazolást kell beszereznie. Az igazolások beszerzésére és benyújtására 30 nap áll rendelkezésre:

- A hiteladós (vagy a hiteladóssal egy háztartásban élõ házastárs, illetve élettárs) rendszeres szociális segélyben, vagy foglalkoztatás helyettesítõ támogatásban részesül. Ezt az önkormányzati jegyzõ igazolja.
- a hiteladós, vagy a vele egy háztatásban élõ házastársa vagy élettársa a háztartásban legalább 2 gyermeket nevel, akikre tekintettel családi pótlékra jogosult. Ezt a Magyar Államkincstár igazolja.

Ugyanakkor az elõbbieken túlmenõen további feltétele a lakóingatlan állam általi megvásárlásának, hogy a hitelezõ pénzügyi intézmények hozzájáruljanak az adásvételhez, és elengedjék a hiteladós fennálló tartozását.

Az eljárás során az Eszközkezelõ akkor veszi fel a kapcsolatot a hiteladóssal, amikor már minden jelzálogjoggal rendelkezõ pénzügyi intézmény:

- jóváhagyta azt, hogy a tulajdonjog a Magyar Államhoz kerüljön;
- elfogadta a Nemzeti Eszközkezelõ által fizetendõ vételárat;
- lemond a hiteladóssal szembn fennálló minden további követelésérõl.

A Nemzeti Eszközkezelõhöz az ügyet a hitelezõ továbbítja. Ezt követõen az Eszközkezelõ felveszi a kapcsolatot a hiteladóssal, idõpontot egyeztet vele, hogy a lakóingatlant leltárba vegye, valamint, hogy megkössék az adásvételi szerzõdést és a bérleti szerzõdést. Ennek eredményeképp a hiteladós, mint bérlõ továbbra is az otthonában maradhat, úgy, hogy az Eszközkezelõtõl határozatlan idõtartamra bérli az ingatlant havi bérleti díj megfizetése ellenében. Az eljárás hozzávetõlegesen 2 hónapot vesz igénybe, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ez alatt az idõtartam alatt védve van az ingatlan, és a benne lakók.

A törvény alapján a hiteladós a lakóingatlanra visszavásárlási jog illet meg, amelyet az adásvételi szerzõdés megkötését követõ 6 hónap elteltével az adásvételi szerzõdés megkötését követõ huszonnegyedik hónap utolsó napjáig gyakorolhat. Abban az esetben ugyanakkor, ha a kedvezményezett mégsem tud élni vételi opciójával, úgy az ingatlan bekerül a szociális bérlakás rendszerbe, melyet az adott önkormányzat fog kezelni. Természetesen az adott bérlõnek a határidõ lejárta után is elõvásárlási joga lesz az ingatlanra, ugyanakkor annak árát már nem védi a törvényben az elsõ két évre vonatkozó maximált vételár.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!