2022. július 2. Szombat, Ottó.
 

A Fõvárosi Ítélõtábla helybenhagyta az elsõfokú bíróság ítéletét a CIB Banknak, valamint a Merkantil Váltó és Vagyonkezelõ Bank Zrt.-nek, és a Merkantil Car Gépjármû Lízingnek a magyar állam ellen indított, forintalapú szerzõdésekkel kapcsolatos pereiben.

Elutasította a Fõvárosi Ítélõtábla másodfokon, jogerõsen a Merkantil Váltó és Vagyonbefektetõ Bank állammal szembeni keresetét szerdai tárgyalásán, a bank az egyoldalú szerzõdésmódosítási feltételei tisztességtelenségének törvényi vélelmét kívánta megdönteni.

« 1. oldal »