2022. augusztus 16. Kedd, Ábrahám.
 

Közösségi térként használhatják, illetve otthont ad a Szélrózsa Hagyományõrzõ Egyesület táncosainak is.

Az Erdélybõl érkezõ Homoródalmás testvértelepülés fúvószenekarának ritmusai fogadták a településre érkezõ vendégeket és az avatáson megjelenõ helybéli lakosokat.


Berekböszörmény- Az olimpia évében emléktáblát avattak Veres Gyõzõ súlyemelõnek, szülõfalujában.

Méltóképpen ünnepelte városunk a nemzeti összetartozás napját, június 4-ét. A város napi rendezvénysorozat zárásaként akkor adták át a Vármegyeháza felújított és új szárnnyal bõvített épületét, illetve avatták a Fráter Lászlóról elnevezett dísztermet, a volt alispán portrédombormûves arcképével ellátva.

Ünnepi istentiszteleten leplezték le Kálvin János emléktábláját a Komádi templomban, ahol Makay Lehel György lelkész méltatta Kálvin János érdemeit. Az istentiszteleten megemlékeztek a 2009 – 2010 között elhunyt Komádi lakosokról is.

Gyönyörû, minden kívánalomnak megfelelõ óvodába járhatnak mostantól az újirázi óvodások.

« 1. oldal »