Devizahitelek – Elutas�tott�k az OTP Ingatlanl�zing kereset�t els�fokonForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2014-12-17 09:02:30 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/16379
Címkék: Bihari h�rek, devizahitel, devizahitelek, OTP Ingatlanl�zing
Elutas�totta az OTP Ingatlanl�zing Zrt. magyar �llammal szemben ind�tott devizahiteles kereset�t a F�v�rosi T�rv�nysz�k p�nteken els�fokon.

A hat�rozat szerint az �t�let ellen a k�zbes�t�st�l sz�m�tott 8 napon bel�l lehet fellebbezni. A b�r�s�g egyben k�telezte a felperes p�nzint�zetet, hogy 15 napon bel�l fizessen meg az alperesnek 635 ezer forint m�rs�kelt �sszeg� perk�lts�get. Az el�ad� b�r� a p�nteki �t�lethirdet�s sor�n felid�zte: a b�r�s�g alkotm�nyoss�gi agg�lyokat �szlelt a perben alkalmazand� devizahiteles t�rv�nnyel kapcsolatban, ez�rt szeptemberben Alkotm�nyb�r�s�ghoz (Ab) fordult. Az Ab szerint azonban nem �tk�zik az alapt�rv�nybe a jogszab�ly, �gy ker�lt vissza els� fokra az OTP Ingatlanl�zing keresete.

A b�r�s�g a felperes p�nzint�zet kereset�t elutas�totta, mert bizonyos szerz�d�ses kik�t�sek nem tartoznak a t�rv�ny hat�lya al�, vagy nem feleltek meg a t�rv�nyben r�gz�tett elveknek.

A b�r�s�g szerint felmer�lnek agg�lyok a devizahiteles t�rv�nynek az uni�s joggal val� harmoniz�l�s�val kapcsolatban. Ennek kapcs�n sz�ks�ges lehet bizonyos uni�s jogi norm�k - mint a 93/13-as EGK ir�nyelv - �rtelmez�se - mondta a b�r�.

Hozz�tette: a t�rv�nysz�k �ll�spontja szerint az Eur�pai Uni� B�r�s�g�hoz val� fordul�s el�tt sz�ks�ges bev�rni az Ab hat�rozat�t arr�l, hogy a magyar �llam milyen min�s�g�ben alanya ennek a pernek. Ezut�n lesznek a magasabb szint� b�r�i f�rumok abban a helyzetben, hogy d�ntsenek az Eur�pai B�r�s�ghoz fordul�s k�rd�s�ben. Hozz�tette: az el�zetes d�nt�shozatali elj�r�st ak�r az els�fok� b�r�s�g is kezdem�nyezheti.

A hat�rozathirdet�s ut�n a felperes jogi k�pviesl�je az MTI �rdekl�d�s�re elmondta, hogy tervezik a fellebbez�st az �gyben.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!