Id�n m�r b�v�lhet a v�llalati hitelez�sForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2015-01-25 11:05:07 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/16960
Címkék: Bihari h�rek, c�g, Eur�, gazdas�g, hitelez�s, v�llalat
Az eur�z�na gazdas�ga t�bb, egym�st kiegyenl�t� hat�ssal szembes�l id�n.

N�veked�snek indulhat a v�llalati hitelez�s az eur�z�n�ban: 2015-ben 3,3, j�v�re pedig 5 sz�zal�kos �ves b�v�l�si �temet �rhet el a szektor – der�l ki az EY p�nz�gyi szolg�ltat�sokra (EFFS) vonatkoz� legfrissebb el�rejelz�s�b�l.
Kedvez� lehet

A tavaly 0,8 sz�zal�kkal b�v�l� eur�z�na gazdas�ga id�n 1,3 sz�zal�kos n�veked�ssel sz�molhat, ami a v�llalati hitelkihelyez�sekre is kedvez� hat�st gyakorol. A 2014-ben tapasztalt, k�zel m�sf�l sz�zal�kos visszaes�st k�vet�en, id�n 3 sz�zal�kot meghalad� m�rt�kben b�v�lhet a szektor az eur��vezetben, ami 2016-ban az 5 sz�zal�kos n�veked�st is el�rheti. A rem�nyteli v�rakoz�sokat els�sorban a javul� n�met gazdas�gi teljes�tm�ny indokolja, azonban tov�bbra is komoly kock�zatot jelent a bankok sz�m�ra a Basel III krit�riumoknak val� megfelel�s, a nem teljes�t� hitelek ar�nya, valamint az alacsony hitelkereslet.
Kiegyenl�t� hat�sok

„Az eur�z�na gazdas�ga t�bb, egym�st kiegyenl�t� hat�ssal szembes�l id�n: a gyenge eur� j� hat�ssal van az exporttev�kenys�gre, r�ad�sul n�h�ny kereskedelmi partner gazdas�ga is lend�letet kapott, m�s ter�leteken azonban nem alakulnak ilyen kedvez�en a gazdas�gi folyamatok. Az eur��vezetben tapasztalhat� v�llalati hitelez�sb�v�l�s hozz�j�rulhat a k�z�p-kelet-eur�pai orsz�gok, k�zt�k Magyarorsz�g hitelez�si k�rnyezet�nek hossz� t�v� javul�s�hoz”– mondta Seregdy Tam�s, az EY �zleti Tan�csad�si Szolg�ltat�sok �zlet�g�nak igazgat�ja.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!