Forinthitelek - Elhalasztott�k a d�nt�st a CIB L�zing per�benForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2015-02-11 12:23:43 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/17375
Címkék: Bihari h�rek, b�r�s�g, CIB L�zing Zrt., els�fok� �t�let, forinthitelek, F�v�rosi T�rv�nysz�k, halaszt�s, per, szerz�d�sek
Febru�r 24-�re halasztotta az els�fok� �t�let kihirdet�s�t kedden a F�v�rosi T�rv�nysz�k a forinthitel-szerz�d�sek tisztess�gess�g�vel kapcsolatban a CIB L�zing Zrt. magyar �llam ellen ind�tott per�ben.

A t�rv�nysz�k egyben elutas�totta a felperes p�nzint�zet k�relm�t arra, hogy a b�r�s�g forduljon az Eur�pai Uni� B�r�s�g�hoz, valamint kezdem�nyezzen elj�r�st az Alkotm�nyb�r�s�gn�l alapt�rv�ny elleness�g miatt. A CIB L�zing azt k�rte, hogy a b�r�s�g �llap�tsa meg: a k�relemben szerepl�, egyoldal� szerz�d�sm�dos�t�st lehet�v� tev� szerz�d�ses kik�t�sek tisztess�gesek �s ez�rt �rv�nyesek. Az alperes magyar �llam a felperes kereset�nek elutas�t�s�t k�rte a b�r�s�gt�l, mivel �ll�spontja szerint a referenciakamatot a p�nzint�zet b�rmikor szabadon m�dos�thatta, az nem csak az ir�nyad� kamattal v�ltozhatott.

A b�r� k�rd�s�re a p�nzint�zet jogi k�pvisel�je el�sz�r elektronikusan, majd pap�r alapon is bemutatta, hogy a 2010. augusztus 31-e ut�ni id�szakban a kamatt�j�koztat� tartalmazta a CIB L�zing referenciakamat BUBOR-hoz (a budapesti bankk�zi forint hitelkamatl�bhoz) k�t�s�t. Az ezt megel�z� id�szakban pedig az �raz�si elvek tartalmazt�k ezt a kapcsolatot – tette hozz�. A pernek nem t�rgya az egyedi szerz�d�sek tartalm�nak vizsg�lata, valamint a kamatfel�rra nem terjed ki a keresetlev�l – jegyezte meg.

Az alperes magyar �llam jogi k�pvisel�je kifejtette: h�rom referencia kamatl�bat tartalmaz a k�zhez kapott t�j�koztat�. Az egyik egy sz�m, amit a felperes egyoldal�an hat�rozhatott meg, a m�sik a BUBOR plusz kamatfel�r - amelyet nem tud sem szerz�d�sb�l sem t�j�koztat�b�l levezetni -, a harmadik pedig a t�j�koztat�ra hivatkozik, amely tartalmazza a kamat m�rt�k�t – tette hozz�. Az alperes fenntartotta, hogy ilyen k�r�lm�nyek k�z�tt nem teljes�l az �tl�that�s�g �s az egy�rtelm� megfogalmaz�s elve. A fogyaszt� nem tudta egy�rtelm�en vizsg�lni, hogy milyen t�nyez�kt�l f�gg�tt az � hiteld�j�nak v�ltoz�sa – jegyezte meg a magyar �llam jogi k�pvisel�je.

A b�r�s�g kedden a Merkantil Car G�pj�rm� L�zing Zrt magyar �llam ellen ind�tott per�ben is elhalasztotta az els� fok� �t�let kihirdet�s�t, febru�r 24-�re. A t�rv�nysz�k egyben elutas�totta a felperes p�nzint�zet k�relm�t el�zetes d�nt�shozatali elj�r�s kezedm�nyez�s�re az Eur�pai Uni� B�r�s�g�n�l.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!