Devizahitelek - Az Erste t�bb mint 400 ezer k�lcs�n- �s l�zing�gylet�t �rinti az elsz�mol�s �s a forintos�t�sForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2015-02-27 08:43:34 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/17727
Címkék: Bihari h�rek, devizahitel, devizahitelek, Erste Bank, forintos�t�s, hitel
Az Erste Bank az elsz�mol�s �s a forintos�t�s keret�ben t�bb mint 400 ezer �rintett k�lcs�n- �s l�zingszerz�d�s�hez kapcsol�d�an mintegy 50 f�le �rtes�t�levelet k�ld ki �gyfeleinek - mondta Harmati L�szl�, a bank vez�rigazgat�-helyettese szerd�n Budapesten, h�tt�rbesz�lget�sen.

Kiemelte: a bank lehet�s�gk�nt is tekint a most zajl� folyamatra, �gy a n�veked�si strat�gi�j�nak r�szek�nt akt�van k�v�n r�szt venni a lakoss�gi hitelpiac �jrarendez�s�ben is.

A vez�rigazgat�-helyettes bejelentette: a bank azon deviza jelz�loghiteles �gyfeleinek is felaj�nlja egy kedvezm�nyes �rfolyamon val� konverzi� �s forint kamatra val� �t�ll�s lehet�s�g�t, akik nem �rintettek az elsz�mol�sban, vagyis azoknak, akik 2004. m�jus elseje el�tt vettek fel devizahitelt a bankt�l. Ezzel a l�p�ssel az Erste jelz�loghitelei teljes eg�sz�ben forintban lehetnek nyilv�ntartva - mondta Harmati L�szl�.

Harmati L�szl� elmondta: a felk�sz�l�s az elsz�mol�sra �s a forintos�t�sra, illetve az ezzel kapcsolatos t�j�koztat�sra m�r 2014 �sz�n megkezd�d�tt a bankn�l, annak �rdek�ben, hogy az �gyfelek sz�m�ra a folyamat hat�kony legyen �s z�kken�mentesen t�rt�njen.

"Az �gyfeleink ig�nyeit kiszolg�lva, akt�van k�v�nunk r�szt venni az elsz�mol�s �s a forintos�t�s folyamat�ban, ami t�bblett�j�koztat�st, szem�lyre szabott inform�ci�kat, �s megold�si javaslatokat is jelent" - hangs�lyozta Harmati L�szl�.

Kifejtette: az Erste Bank l�trehozta a forintositas.hu oldalt, amelynek tartalm�t rendszeresen friss�tik, �s a honlapon kereszt�l folyamatosan t�j�koztat�st kapnak az �rdekl�d� �gyfelek a folyamatr�l, emellett a j�v�ben a bank �gyfelei egyedi k�ddal bel�pve megtekinthetik a saj�t adataikat, illetve a nekik k�n�lt megold�sokat.

Elmondta: a forintositas.hu a l�togatotts�gi adatok alapj�n nemcsak Erste �gyfeleknek, hanem m�s bankok �gyfeleinek is hasznos inform�ci�kkal, aj�nlatokkal szolg�l.

Harmati L�szl� kiemelte: a bank azon devizaalap� jelz�loghiteleseknek is felaj�nlja a forintos�t�s lehet�s�g�t, akik a t�rv�ny szerint nem lenn�nek jogosultak r�, ezzel az a bank c�lja, hogy a teljes �rfolyamkock�zatot kivegye az Erste Bank jelz�loghitel-portfoli�j�b�l.

A vez�rigazgat�-helyettes k�z�lte: a bank az elsz�mol�sr�l - t�bb l�pcs�ben - m�rcius elej�t�l, �prilis v�g�ig t�j�koztatja az �gyfeleket. Azok kapnak majd gyorsabban �rtes�t�st, p�ld�ul az aut�hitelesek, akiknek az eset�ben csak elsz�mol�s t�rt�nik majd, a forintos�tott devizahitelesek k�s�bb kapnak majd t�j�koztat�st, de �prilis v�g�ig a t�rv�ny �rtelm�ben n�luk is lezajlik majd az elsz�mol�s.

Az Erst�n�l az �gyletek 50-50 sz�zal�ka �l� �s lez�rt �gylet, a 400 ezer �gylet durv�n k�tharmada devizahitel, a t�bbi forintk�lcs�n. A bank a kor�bban c�ltartal�kolt 110 milli�rd forintn�l kevesebb�l oldja meg az elsz�mol�st �s a forintos�t�st, de nagys�grendileg ma nem l�that� m�g komoly vissza�r�s.

A bank a m�g rendszer�ben l�v� felmondott �llom�nyn�l minden esetben a t�ketartoz�ssal �s nem a h�tral�kkal szemben sz�mol el.

Elmondta: az elsz�mol�si lev�l k�zhezv�tel�t�l sz�m�tva 60 napja van az �gyf�lnek arra, hogy felmondja kor�bbi a hitel�t �s tov�bbi 90 napja van arra, hogy ezt a k�lcs�nt kiv�ltsa �j hitellel.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!