Csak magukban b�znakForrás: haon.hu
Utolsó módosítás: 2015-05-06 09:21:31 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/18990
Címkék: Bihari h�rek, felm�r�s, fiatalok, p�nz�gy
A hazai fiatalok a p�nz�gyeiket tov�bbra is szeretik szem�lyesen int�zni.

A h�szas �veikben j�r� fiatalok legink�bb fi�kokban �s szem�lyes �gyf�lszolg�latokon szeretn�k p�nz�gyeiket a j�v�ben is int�zni – �llap�totta meg a GfK Digital Connected Consumer kutat�sa. B�r e koroszt�ly digitaliz�l�d�sa nagyfok�, p�nz�gyi ismereteik – sz�leik�hez hasonl�an – alacsony szinten �llnak, ez�rt el�nyben r�szes�tik az �gyint�z�vel a szem�lyes tal�lkoz�t.
Fontos c�lcsoport

Az Y gener�ci�, azaz a 20-29 �vesek, a p�nz�gyi szektor sz�m�ra kiemelten fontos c�lcsoportot jelentenek, hiszen �k az „�j �gyfelek”, akik p�r �ve m�r dolgoznak, vagy a k�zelj�v�ben l�pnek be a munkaer�piacra, �gy komoly �zleti potenci�lt jelentenek. A KSH 2011-es n�psz�ml�l�si adatai szerint az Y gener�ci� tagjai egy jelent�s, 1,2 milli� f�s csoportot tesznek ki, �s b�r k�z�l�k majdnem minden �t�dik szem�ly m�g tanul, t�zb�l hatan m�r munk�ba �lltak, jellemz�en most kezdt�k karrierj�ket �p�teni, ugyanakkor saj�t j�vedelemmel �s megtakar�t�si c�lokkal rendelkeznek.
Digitaliz�ltak

Az Y gener�ci� tagjai magas fokon digitaliz�ltak: 88 sz�zal�kuk haszn�lja az internetet. �k m�r �gy n�ttek fel, hogy gyermekkorukban a mobiltelefon �s az internet mindennapos kommunik�ci�s eszk�z�knek sz�m�tottak, szinte egyszerre tanultak meg j�rni �s a vil�gh�l�t haszn�lni, �pp ez�rt a szolg�ltat�kkal szembeni „digit�lis elv�r�saik” is magasabbak. Mindez komoly kih�v�st jelent a bankoknak �s biztos�t�knak az Y gener�ci� tagjaival kapcsolatos kommunik�ci�, el�r�s, �gyf�lkiszolg�l�s �s probl�makezel�s ter�let�n. Fontos k�rd�s, hogy a fiatalok mennyiben szeretn�k m�s m�don, m�s csatorn�kon kereszt�l banki �s biztos�t�si �gyeiket int�zni, mint a n�luk id�sebb �rettebb gener�ci�k tagjai? A kutat�s szerint a 20-29 �ves fiatalok a legink�bb tov�bbra is szem�lyesen – a fi�kban, call centerben vagy p�nz�gyi tan�csad�k seg�ts�g�vel – t�j�koz�dn�nak p�nz�gyi term�kekr�l, nyitn�nak sz�ml�t, ig�nyeln�nek hitelt, illetve v�s�roln�nak �letbiztos�t�st.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!