Meghosszabb�tan�k a kilakoltat�si morat�riumotForrás: Ingatlant�jol�
Utolsó módosítás: 2010-07-16 16:24:19 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/4184
Címkék: Belf�ldi h�rek, kilakoltat�si morat�rium, hosszabb�t�s
A kilakoltat�si morat�rium 2011 m�rcius elsej�ig t�rt�n� meghosszabb�t�s�t kezdem�nyezte a korm�ny. A b�r�s�gi v�grehajt�sr�l sz�l� t�rv�ny m�dos�t�s�r�l beny�jtott el�terjeszt�s szerint nem csak december elsej�t�l, hanem m�r a kilakoltat�st elrendel� b�r�s�gi v�gz�s k�zhezv�tel�t k�vet� napt�l - legkor�bban �gy a t�rv�ny hat�lybal�p�s�t k�vet� napt�l - el kellene halasztani a lak�ski�r�t�st a k�vetkez� �v m�rcius elsej�ig.

A kilakoltat�si elj�r�st a b�r�s�gi v�grehajt�sr�l sz�l� t�rv�ny szab�lyozza, a kilakoltat�s al�li ideiglenes mentes�l�st a t�rv�ny biztos�tja a t�li h�napokra.

A t�rv�nyben szab�lyozott kilakoltat�si morat�rium azokra a term�szetes szem�lyekre vonatkozik, akiknek lak�ingatlanukat kellene elhagyniuk a kilakoltat�s miatt, �s a lak�sban val� ideiglenes bennmarad�suk m�soknak a lakhat�shoz val� ugyanilyen jog�t nem s�rti.

A t�rv�nyjavaslat rendelkez�seit a folyamatban l�v� v�grehajt�si elj�r�sokban is alkalmazni kellene, ha m�g nem t�rt�nt meg a kilakoltat�s. Ha a t�rv�ny hat�lybal�p�s�nek id�pontj�ra a b�r�s�g m�r elrendelte a lak�s rend�rs�g k�zrem�k�d�s�vel t�rt�n� ki�r�t�s�t �s a megk�ldte a v�grehajt� r�sz�re az err�l sz�l� v�gz�st, �gy a v�grehajt�nak halad�ktalanul, a t�rv�ny hat�lybal�p�s�t k�vet� napt�l el kell halasztania a kilakoltat�st a k�vetkez� �v m�rcius 1-ig.

Az indokl�s szerint a t�rv�nyjavaslat c�lja, hogy a t�nylegesen kilakoltat�ssal fenyegetett ad�sok, akik lakhat�sukr�l nem tudnak gondoskodni, ideiglenes halad�kot kapjanak a lak�suk ki�r�t�s�re.

Mint �rj�k, a kilakoltat�sok nemcsak az ad�sok sz�m�ra eredm�nyeznek s�lyos t�rsadalmi probl�m�kat, de az �llam �ltal fenntartott szoci�lis int�zm�nyek kiad�sait is jelent�sen megn�velik; ezek megel�z�se ok�n hirdette meg a korm�ny a kilakoltat�si morat�rium 2011. m�rcius elsej�ig t�rt�n� meghosszabb�t�s�t.

Kiemelik azt is: a javasolt megold�s �tmeneti jelleg� szab�lyoz�s, ugyanis a kilakoltat�si morat�rium meghosszabb�t�s�nak c�lja egy ideiglenes beavatkoz�s a k�vetel�sek �rv�nyes�t�s�nek rendj�be, melyet a p�nz�gyi-gazdas�gi v�ls�g - mint rendk�v�li k�r�lm�ny - tett sz�ks�gess�. A t�rv�ny a kihirdet�s�t k�vet� napon l�pne hat�lyba.

A Fidesz-KDNP korm�ny j�nius 10-�n jelentette meg azon rendelet�t, melyben 2010. december 31-ig hosszabb�totta meg a kilakoltat�si morat�riumot. A Bajnai-korm�ny tavaly a t�li id�szakra sz�l� t�rv�nym�dos�t�sban m�r a d�nt�tt a morat�riumr�l, melyet k�s�bb �prilis 15-�ig meghosszabb�tott.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!