J�n a romkocsmaad�Forrás: portfolio.hu
Utolsó módosítás: 2013-06-08 15:52:59 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/8109
Címkék: Bihari h�rek, ad�, k�l�nad�, makrogazdas�g, romkocsma
Vend�genk�nt �s naponta h�sz forint fel�gyeleti d�jat szedhetn�nek a belv�rosi, �jszaka is m�k�d� vend�gl�t�helyekt�l az �nkorm�nyzatok az alapj�n a t�rv�nyjavaslat alapj�n, amelyet Rog�n Antal ma ny�jtott be a parlamentnek. A d�jbeszed�s alapja a m�k�d�si enged�lyben megjel�lt befogad�k�pess�g, az �nkorm�nyzatoknak a beszedett d�jat vissza kell forgatniuk a c�lzott ter�let k�ztisztas�gi �s k�zbiztons�gi feladataira. A javaslat ugyanakkor speci�lis jog�ll�st hoz l�tre a vil�g�r�ks�gi ter�leten m�k�d� vend�gl�t�helyekre, ami egy kor�bbi, a sz�rakoz�helyeket h�tr�nyosan �rint� szab�lyoz�st v�lthat ki.

Rog�n Antal fideszes �s R�tv�ri Bence KDNP-s k�pvisel�k m�r be is ny�jtott�k a t�rv�nym�dos�t� javaslatot. Ennek �rtelm�ben "a telep�l�si (Budapesten a ker�leti) �nkorm�nyzat k�pvisel�test�lete - a helyi saj�toss�gok figyelembe v�tel�vel - rendeletben szab�lyozhatja a vil�g�r�ks�gi ter�leten m�k�d�, szeszes italt kim�r�, �rus�t� kereskedelmi, illetve vend�gl�t� �zletek 24 �s 6 �ra k�z�tti nyitva tart�s�val �sszef�gg� - a k�zbiztons�g, illetve a k�ztisztas�g fenntart�s�hoz kapcsol�d� - t�bbletfeladatokhoz igazod� �sszeg� fel�gyeleti d�jat".

A fel�gyeleti d�j a javaslat szerint legfeljebb 20Ft/f�/�jszakai nyitvatart�si nap m�rt�k� lehet. A fel�gyeleti d�j az �zleti �v korrig�lt ipar�z�si ad�alapj�nak 0,5%-�t nem haladhatja meg.

A fel�gyeleti d�j alapja a vend�gl�t� �zletek m�k�d�si enged�ly, igazol�s szerinti befogad� k�pess�ge, egy�b �zletek eset�ben az alapter�let alapj�n sz�m�tott 3 n�gyzetm�terenk�nt egy f�.

Az �nkorm�nyzatok a bev�telt kiz�r�lag az �jszakai nyitvatart�ssal �sszef�gg� k�ztisztas�gi �s k�zbiztons�gi feladatokra ford�thatj�k.

V�get �rhet a h�bor�skod�s

Rog�n Antal sajt� h�tt�rbesz�lget�sen jelentette be a t�rv�nym�dos�t� javaslatot, amely a kereskedelmi t�rv�ny m�dos�t�s�val kompromisszumos megold�st k�n�l, �s fel�l�rja majd az �jszakai sz�rakoz�helyeket h�tr�nyosan �rint� kor�bbi szab�lyoz�st, �rja az Index.

A javaslat speci�lis jog�ll�st ad azoknak a vend�gl�t�helyeknek, amelyek �jf�l ut�n is nyitva tartanak. A vil�g�r�ks�gi ter�letekre, �gy t�bbek k�z�tt Budapest belv�rosi ker�leteire kiterjed� szab�lyoz�s szerint a helyek addig jogosultak erre a st�tuszra, am�g be nem bizonyosodik, hogy az �zletvezet� elt�rt vagy engedett t�rv�nybe �tk�z� cselekm�nyeket, p�ld�ul drog�rus�t�st, vagy konzumn�k futtat�s�t. Ha a vend�gl�t�hely betartja t�rv�nyes m�k�d�s felt�teleit, �s a jegyz� �ltal megfogalmazott elv�r�sokat, az enged�lye alapj�n tov�bbra is nyitva tarthat.

Az el�zetes sz�m�t�sok szerint egy-egy vend�gl�t�hely sz�m�ra a d�j bevezet�se �vente 500 ezer �s 3,5 milli� forint k�z�tti pluszkiad�st jelent majd. A legt�bb sz�rakoz�hellyel rendelkez� VII. ker�let pedig �vente mintegy 100 milli�s alappal sz�molhat a Kazinczy utca k�rny�k�nek rendben tart�s�n�l, �rja az Index.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!