Hamarosan elindulhat az �jabb ad�amnesztiaForrás: portfolio.hu
Utolsó módosítás: 2013-08-30 10:27:56 Nyomtatás - Hír webcíme: www.biharlap.hu/hir/8573
Címkék: Bihari h�rek, ad�amnesztia, priv�t bank, stabilit�si megtakar�t�si sz�mla, sv�jc, v�llalatok
M�r k�t h�napja t�rv�nyi szinten l�trehozt�k az �j ad�amneszti�nak sz�m�t� Stabilit�s Megtakar�t�si Sz�ml�t, azonban az �gyfelek m�g nem nyithattak ilyen sz�ml�kat, mert a r�szletes v�grehajt�si rendelet egyel�re nem �rkezett meg. A Magyar Nemzet inform�ci�i szerint hamarosan ez az utols� akad�ly is elh�rul, vagyis elvileg a bankok m�r el�rhet�v� tehetn�k az �j term�ket. Piaci inform�ci�k szerint m�g a bankok is csak ismerkednek a term�kkel �s nagyon sok f�gg a r�szletszab�lyokt�l.

Legk�zelebbi Portfolio.hu Klub rendezv�ny�nk�n a legaktu�lisabb magyar r�szv�nypiaci sztorik ker�lnek ter�t�kre. F�k�nt az OTP-vel foglalkoznak a megh�vott el�ad�k. R�szletek�rt�kattintson ide!

K�t h�nappal ezel�tt hirdett�k ki azt a t�rv�nyjavaslatot, amely l�trehozta a sokak �ltal csak meg�j�tott ad�amnesztiak�nt emlegetett Stabilit�si Megtakar�t�si Sz�ml�t, a bankokn�l azonban m�g a sz�ml�k nem �rhet�k el, mert a pontos v�grehajt�si rendelet m�g nem k�sz�lt el. A Magyar Nemzet inform�ci�i szerint viszont hamarosan erre is sor ker�lhet, ami az utols� akad�lya annak, hogy t�nylegesen is elindulhassanak a sz�ml�k.


A Stabilit�si Megtakar�t�si Sz�ml�t a t�rv�nyjavaslat indokl�sa szerint az �llamad�ss�g devizaar�ny�nak cs�kkent�se miatt hozt�k l�tre, hiszen az �rt�kpap�rsz�ml�kra csak a magyar �llam, illetve az EGT m�s tag�llam�ban kibocs�tott, forintban jegyzett �llampap�r v�s�rolhat�. A sz�ml�nak a legf�bb el�nye, hogy a sz�ml�n elhelyezett �sszegek, f�ggetlen�l att�l, hogy a j�vedelem ut�n megfizett�k-e az ad�t, m�r belf�ldr�l sz�rmaz� j�vedelemnek sz�m�t, az ad�hat�s�g pedig nem fogja vizsg�lni a p�nzek eredet�t.

Ezt meghalad�an a sz�mla ad�z�sa is az id� f�ggv�ny�ben egyre kedvez�bb lesz, legal�bb 5 �ves tart�si peri�dust k�vet�en ad�fizet�si k�telezetts�g nem keletkezik, vagyis kamatad�t nem kell fizetni (eho-t pedig egy�bk�nt sem kellene a magyar �llam �ltal kibocs�tott k�tv�nyekre fizetni). Aki viszont kor�bban hozz� akarna f�rni a megtakar�t�s�hoz, annak ak�r m�lyebben is a zseb�be kell ny�lnia, hiszen kevesebb mint 3 �ves tart�si peri�dus mellett az ad� alapja a sz�ml�n l�v� �sszeg 200%-a, teh�t erre vet�tve kellene a kamatad�t.

A szab�lyoz�s miatt mindenki csak az ad�amnesztia meg�j�t�sak�nt emlegeti a sz�ml�t, a kedvez� felt�telek ellen�re azonban a bankokn�l nem lehetett ilyen sz�ml�kat nyitni, hiszen a pontos v�grehajt�si rendelet m�g nincs k�sz. A lap inform�ci�i szerint erre is hamarosan sor ker�l. A bankok ennek f�ny�ben fognak d�nteni, hogy el�rhet�v� teszik-e a term�ket az �gyfeleiknek. V�lhet�en megfelel� kontroll mellett a bankok is el�rhet�v� teszik ezt a lehet�s�get.

Az orsz�gb�l �vente becsl�sek szerint t�bb sz�zmilli�rd forint v�ndorol ki offshore sz�ml�kra, viszont a Sv�jci banktitok int�zm�ny�nek meggyeng�t�se, az orsz�gra nehezed� nemzetk�zi nyom�s, valamint a magyar �llam �ltal megkezdett t�rgyal�sok is elgondolkoztathatj�k az �gyfeleket. Tavaly �v v�g�n megsz�nt a kor�bbi ad�amnesztia, 2012-ben az ad�hat�s�g adatai szerint k�zel 100 milli�rd forint t�rt haza, a kivitt p�nzeket ugyanis egyszeri 10%-os ad�kulcs mellett haza lehetett hozni, �s az ad�hat�s�g szankci�it�l sem kellett tartani.

Nagy k�rd�s, hogy most mekkora �sszeget tudnak majd megmozdulni az �j sz�mla hat�s�ra, de az es�lyek j�k, hiszen sok tekintetben javult a hazai k�rnyezet, az offshore vagyonkezel�si k�zpontokra nehezed� nyom�s egyre nagyobb. P�ld�ul Sv�jc �s Amerika k�z�tt hamarosan meg�llapod�s sz�letik az �vek �ta tart� ad�vit�ban, r�ad�sul a magyar �llam is ut�na akar j�rni a sv�jci offshore sz�ml�knak, ami a kedvez� ad�z�s mellett felp�rgetheti a p�nzek hazautal�s�t. Persze azt m�r a v�grehajt�si rendelet �s a bankok politik�ja d�nti el, hogy pontosan milyen p�nzeket engednek majd visszat�rni.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Véleménye van? Írja meg!