2024. június 19. Szerda, Gyárfás, Zóra.
 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ:

A BIHARLAK Kft. tájékoztatja a www.biharlap.hu, www.biharlak.hu oldalon, a [email protected], [email protected] email-címeken érdeklődőket és a regisztrálókat (továbbiakban együtt Érdeklődő vagy Érintett) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról. Hatályos: 2018. 05. 25-től.

1. Adatkezelő(k):

BIHARLAK Kft ( ARZENÁL Ingatlanközvetítő Iroda )


A BIHARLAK Kft adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.


2. Az érintettek, a kezelt adatok fajtái, az adatkezelés célja, a hozzáférésre jogosultak

Érintettek

A kezelt adatok

Az adatkezelés célja

Ki férhet hozzá az adatokhoz

 

-Ingatlan, apró kereső, hozzászóló Érdeklődők

- név

- email cím

- telefonszám

A BIHARLAK Kft. az ARZENÁL Ingatlan, Hitel, Információ közvetítő Iroda, Biharlap.hu néven végzett közvetítői, hirdetési szolgáltatások nyújtása, ennek keretében az Érdeklődő részére ingatlan ajánlatok küldése e-mailen és/vagy telefonon, Érdeklődővel történő kapcsolatfelvétel, hirdetési felület biztosítása.

Az Érdeklődő személyes adataihoz – a BIHARLAK Kft

 

Ingatlant eladni, apróhirdetni, hozzászólni kívánó regisztrált Érdeklődő

- név

- e-mail cím

- telefonszám

- ingatlan címe, adatai

- ingatlan képe (feltöltés esetén)

Az ARZENÁL IHI közvetítő Iroda név alatt végzett ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtása, Érdeklődővel történő kapcsolatfelvétel, hirdetési felület biztosítása

Az Érdeklődő (eladó ügyfél) személyes adataihoz

a BIHARLAK Kft

 


Ingatlant kereső Érdeklődővel történő kapcsolat-

felvételt követően

- név

- e-mail cím

- telefonszám

-keresési paraméterek

- vevői keresési igényeket minősítő kérdésekre adott válaszok (önkéntes válaszadás esetén)

- ügyfél-elégedettségi kérdőívre adott válaszok (önkéntes válaszadás esetén)

A BIHARLAK Kft. az ARZENÁL Ingatlan, Hitel, Információ közvetítő Iroda, Biharlap.hu néven végzett közvetítői, hirdetési szolgáltatások nyújtása, ennek keretében az Érdeklődő részére ingatlan ajánlatok küldése e-mailen és/vagy telefonon, Érdeklődővel történő kapcsolatfelvétel, hirdetési felület biztosítása.

Az Érdeklődő személyes adataihoz – a BIHARLAK Kft

 

 

 

 

 

 


3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www.biharlap.hu, www.biharlak.hu oldalon Regisztrálók, Érdeklődők önkéntes szándékon alapuló hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik. Az adatkezelés Regisztráló esetén a törlési kérelméig vagy a regisztráció visszavonásáig tart, míg egyéb Érdeklődő esetén a fenti adatkezelési célokhoz történő hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az Érdeklődő utolsó keresési aktivitásától számított 2 évig tart. Ezt követően az érintettek személyes adatait az adatkezelők törlik.

5. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek az egyes Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatkezelő nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a tőlük kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

6. A honlap üzemeltetése, adatbiztonság

A www.biharlap.hu, www.biharlak.hu honlapot a BIHARLAK Kft (székhely: 4100 Berettyóújfalu, Váci Mihály u. 11., telefonszám: +36306916477, e-mail: [email protected], [email protected] ) üzemelteti.

A BIHARLAK Kft a szerverein tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A BIHARLAK Kft informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a BIHARLAK Kft rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Az érintett jogosult arra, hogy a BIHARLAK Kft részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az Érdeklődők a hozzájárulás visszavonását az  [email protected] email címre megküldött levélben kérhetik. A BIHARLAK Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

9. Jogorvoslat


Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a BIHARLAK Kft az [email protected] email címre küldött levéllel.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: [email protected]), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

10. Egyéb tájékoztatás

A weboldalon található, más (nem a BIHARLAK Kft. által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklődő a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a BIHARLAK Kft felelősséget nem vállal.

A fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul vettem. A szabad akaratból történt regisztrációban közölt adatok valódiságáért a regisztrálót/hirdetőt terheli a felelősség.

Cégünk, a BIHARLAK KFT. 2011-ben alakult.
Irodánk Berettyóújfaluban, a Váci Mihály u.11. szám alatt, a Berettyóújfalui Járási Bíróság és Földhivatal mögött található, mely munkanapokon 9-17 óra között tart nyitva. Ajánlott telefonos idõpont-egyeztetés után felkeresni irodánkat. A feladatokhoz, ügyfeleinkhez megpróbálunk rugalmasan alkalmazkodni!
Elsõsorban Bihari ingatlanokat közvetítünk. Társirodáinkon keresztül az országban és a világon bárhova és bárhonnan tudunk közvetíteni. Egyre bõvülõ adatbázisunkban, széles választékban, egyedi igényeket is kielégítõ ingatlanokat is találhatnak ügyfeleink. Az igényeknek csak a pénzügyi lehetõségek szabhatnak határt. A vásárlások elõsegítésére hiteleket közvetítünk, elkészítjük a törvény által elõírt " Energetikai Tanúsítvány"-t, megrendelésre értékbecslést készítünk. Weblapunkat naponta frissítjük, így bárki gyors és pontos információhoz juthat. Eladó ingatlant keresõ ügyfeleink részére a regisztráció és a közvetítés INGYENES. Üzletpolitikánk középpontjában mindkét fél érdekeit képviselve a kölcsönös megelégedettségen alapuló egyezség áll.
Irodánk az ingatlan közvetítések mellett foglalkozik lakások, üzletek bérbeadásának közvetítésével,hitel- közvetítéssel, mely során több bank ajánlatai közül választjuk ki ügyfeleink részére a legmegfelelõbbet. Ügyfeleink kérésére, egyéni igény szerint, teljes körû ügyintézést és jogi képviseletet biztosítunk.
Elérhetõségeink:
Irodánk címe:
ARZENÁL IHI Közvetítõ Iroda, 4100 Berettyóújfalu, Váci Mihály u.11.
Telefon/Fax: 003654/403-333
Mobil: 003630/691-6477
E-mail: arzenal@biharlap.hu, biharlak11@gmail.com
Web: www.biharlak.hu, www.biharlap.hu Bihari információs,ingatlan-,és apróhirdetési, reklám és közösségi portál