2023. szeptember 29. Péntek, Mihály.
 
Ennyi illetéket kell fizetned 2010-ben a kocsi, lakás, örökség utánForrás: Ingatlantajolo.hu
Utolsó módosítás: 2010-01-20 21:02:50
Az adóhivatal honlapján tegnap közzétette a 2010-es illetéktáblázatokat. A különbözõ típusú illetékek mértékét az illetéktörvényben (1990. évi XCIII. tv.) szabályozta az Országgyûlés. A legjelentõsebb változások az ingatlan visszterhes átruházása (pl. adás-vétel) után fizetendõ illeték körében történt.

Öröklési és ajándékozási illeték

Öröklés és ajándékozás után az illeték mértéke - az örökölt vagyontárgy vagy az ajándék értékén kívül - két tényezõtõl függ. Az egyik fontos tényezõ az illetékek kiszabásánál, hogy öröklési és ajándékozási illeték esetén a lakástulajdon-szerzés után az illeték mértéke kedvezõbb az általános esetnél.

A másik szempont az illetékek megállapításkor, hogy az örökös vagy a megajándékozott milyen rokonságban áll az örökhagyóval illetve az ajándékozóval. A rokonsági fokokat a törvény három kategóriába sorolja, a legszorosabb rokoni kapcsolat (I. csoport) esetén a legalacsonyabb az illeték mértéke, míg a III. csoportban - laza vagy nem létezõ rokonsági kapcsolat esetén - a legmagasabb az illeték százalékos mértéke.

Az elsõ, legkedvezõbb illetékfizetési kategóriába - az örökhagyó következõ rokonai tartoznak: az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülõje, valamint a háztartásában eltartott szülõ nélküli unokája. Az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel; az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelõszülõ a vér szerinti szülõvel egy tekintet alá esik.

A második csoportba az örökhagyó - I. csoportban nem szereplõ - unokája, nagyszülõje, testvére tartozik, a harmadik kategóriába pedig minden más örökös vagy megajándékozott kerül.


 

A fenti táblázat alapján ki lehet számolni, hogy általában mennyi illetéket kell fizetni, azonban a törvény számos esetben biztosít illetékmentességet vagy kedvezményt. Így például nem kell illetéket fizetni a 150 ezer forintot meg nem haladó értékû ajándékok után vagy olyan esetben, ha az ajándék megszerzését követõen személyi jövedelemadót vagy járulékot kell fizetni.

Mentes az illetékfizetés alól a takarékbetét öröklése, valamint a hazai tudományos, mûvészeti, oktatási, közmûvelõdési, közjóléti célra juttatott örökség. Továbbá öröklés esetén 20 millió forint tiszta örökrész mentes az illetékfizetés alól minden I. csoportba tartozó örökös számára. A "haláladónak" nevezett öröklési illetéket - közvetlen rokonok esetén, 20 millió forintig - még 2009. január 1-jei hatállyal törölte el az Országgyûlés.

Visszterhes vagyonátruházási illeték

Az ingatlanok megszerzése utáni illeték mértéke jelentõsen enyhült 2010-ben a tavalyi évben érvényes értékekhez képest. Általános esetben az ingatlanszerzési illeték mértéke 1 milliárd forint értékig 4%, az ingatlan értékének ezt meghaladó része után pedig 2%, azzal a kikötéssel, hogy egy ingatlan átruházása esetén legfeljebb 200 millió forint illetéket kell fizetni. Utóbbi feltétel azt jelenti, hogy 9 milliárd forint ingatlanérték után a megállapított illeték összege konstans 200 millió forint.

Lakástulajdon szerzése esetén a lakás értékének elsõ 4 millió forintjáig határozott az Országgyûlés a kedvezményes, 2%-os illetékkulcsról, 4 millió forint felett itt is 4% az illeték mértéke.

Amennyiben egy vállalkozás ingatlanforgalmazási céllal vesz meg egy ingatlant, úgy 2% illetéket kell az ingatlan teljes értéke után fizetnie, és ugyanez a kulcs érvényes a hitelintézetek ingatlanszerzésekor is.

Gépjármûvek és pótkocsik esetén az illetékfizetési kötelezettség a következõképpen alakul:

 

 

Öröklés vagy ajándékozás útján szerzett gépjármûvek és pótkocsik után pedig a fenti táblázat értékeinek kétszeresét kell fizetniük az örökösöknek, megajándékozottaknak.

Az önálló orvosi tevékenység mûködtetési jogának (praxisjog) megszerzése után fizetendõ illeték mértéke az illetékalap 10%-a függetlenül attól, hogy a szerzés ingyenes (öröklés, ajándékozás) vagy visszterhes volt.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!