s országgyûlési képviselõ, a parlament egészségügyi bizottságának tagja) és Vitányi István, a közgyûlés júniusi határozatában foglalt kérésnek eleget téve tövénymódosító javaslatot nyújt be, majd eléri, hogy a Berettyóújfalui Területi Kórház súlyponti intézmény legyen, akkor jó kilátással folytatódhat a mûködés.

A másik változat a gazdasági társasággá alakítást tartalmazza. Errõl a képviselõ-testület a szeptember 25-i ülésén dönthet.
– Ez a következõ feltételek teljesülésével képzelhetõ el – mondta Muraközi István. – Nem szenvedhet hátrányt a szakmai munka, nem sérülhet a kórházhoz tartozó 93 ezer ember hozzáférési joga az egészségügyi ellátáshoz, és a kórház 100 százalékos köztulajdonban marad.
A tájékoztatón Bulyovszky István fõigazgató bejelentette, hogy a pénzügyi nehézségek a szakmai munkát nem befolyásolják, a betegek jelenleg is a legmagasabb szintû ellátást kapják, s ez így lesz a továbbiakban is.