2019. január 23. Szerda, Alfonz, Rajmund.
 
Jönnek a gigabírságok, erre vigyázz!Forrás: richpoi.com
Utolsó módosítás: 2014-08-15 13:18:48
Már helikopterrõl is ellenõrzik, illetve felderítik a parlagfüves területeket, így pontos kép kapható azokról a tulajdonosokról és használókról, akik nem tartják rendben földjeiket - közölte a Földmûvelésügyi Minisztérium.

Ha abban reménykedsz, téged helikopterrõl úgysem szúrnak ki, jobb, ha tudod, akár a szomszédod is feldobhat. Trükközni tehát nem érdemes, hiszen a bírság akár 5 millió forint is lehet.

A minisztérium emlékeztetet arra, hogy az idei idõjárás kedvezett a parlagfû kifejlõdésének, a gyomnövény jelentõs tömegben jelent meg a bolygatott, nyílt talajfelületeken, az idõben elvégzett kaszálással azonban megelõzhetõ pollenjének szóródása. A parlagfû gyakori a szántóföldeken, útszéleken, árokpartokon, parlagokon, de elõfordul réteken, legelõkön, szõlõkben, gyümölcsösökben és erdõsítésekben is. A szántóföldeken, a gabonák betakarítás után kiemelt figyelmet kell fordítani a tarló gyommentesítésére, a parlagfû elleni hatékony védekezésben fontos a tarlóhántás elvégzése - írták. Július 1-tõl 15 ezertõl 5 millió forintig terjedõ bírságot kaphat az, akinek a földjén parlagfüvet talál a hatóság.

Mikor kaphatsz 5 milliós bírságot?

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló törvény értelmében köteles a földhasználó az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani. A határnap nagy biztonsággal került megállapításra, mert eddig az idõpontig nem éri el a parlagfû a virágzó állapotot. Amennyiben a parlagfû elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfûvel fertõzött, akkor közérdekû védekezést kell elrendelni. A felvett jegyzõkönyv alapján a megyei illetékes hatóság a parlagfû-mentesítési kötelezettségre való figyelmeztetés nélkül hatósági eljárást indít.

Az eljárás során a mulasztó földhasználóval szemben minden esetben növényvédelmi bírságot kell kiszabni. A növényvédelmi bírság mértéke a parlagfûvel fertõzött terület nagyságától és parlagfûvel való fertõzöttség mértékétõl függõen 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet kül- és belterületen egyaránt. Azonban belterületen az ingatlan méretéhez képest nagyobb összegû bírság szabható ki, mint a külterületi ingatlanokon, mivel a lakóövezetben virágzó parlagfû nagyobb közegészségügyi veszélyt jelent az emberek számára. Amennyiben az ügyfél nem fizeti meg a bírságot, az adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül, amely végrehajtásáról az adóhatóság gondoskodik.

Ráadásul a kötelezõen kiszabott bírságon túl a közérdekû védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket is az "ügyfélnek" kell megfizetnie. Külterületek esetében a Megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai, míg belterületeknél az önkormányzat jegyzõje végzésben állapítja meg az eljárás során felmerült költségeket, melyek magukban foglalják:
a vállalkozó költségét (ha a közérdekû védekezést végrehajtotta),
a vállalkozó okafogyottá vált kiszállási költségét (ha az ügyfél elmulasztotta értesíteni a hatóságot, hogy maga elvégezte a védekezést és a vállalkozó kiment a helyszínre)
a közérdekû védekezés végrehajtásával kapcsolatban felmerült hivatali költséget.
külterületek esetében az ingatlanügyi hatóságnál felmerült valamennyi költséget.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei a mezõgazdaságilag nem mûvelt területeken a parlagfû visszaszorítására a rendszeres, alacsony tarlómagassággal elvégzett kaszálást javasolják. A mezõgazdasági területeken a növényvédõszeres és mechanikai gyomirtás megfelelõ idõben történõ elvégzésével a parlagfû ellen hatékonyan lehet védekezni, késõbb a parlagfû eltávolítása már csak a kultúrnövény károsodásával oldható meg.

Vigyázz, akár a szomszédod is feldobhat!

Parlagfüves területrõl bejelentést lehet tenni a Nébih online és mobiltelefonon is elérhetõ rendszerén keresztül; valamint a Parlagfûmentes Magyarországért Egyesület zöldvonalán (06 80 204 355) és elektronikus térképén is.

Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás ehhez a témához.
Hasonló hírek 
Kedvenc hírek
Ön még nem rakott semmit a kedvencek közé!