2021. október 27. Szerda, Szabina.
 

A minisztériumi dolgozók annál több jutalmat kapnak, minél több pénzt sikerül lehívni.

A 2011-ben megnyert 29.129 490 Ft TÁMOP-os pályázat után ismét húszmillión felüli támogatást tudhat magáénak a csökmõi Faluház és Könyvtár. Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Bihari Intézmények Együttmûködése" címû, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0024 jelû pályázatát a Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága 21.279.580 Ft összegû támogatásra tartotta érdemesnek. A pályázati pénzt a kulturális intézmény tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásának részvételére használhatja fel.

              

A berettyóújfalui Városháza dísztermében tartották annak a projektnek a záró rendezvényét, melyet a Gróf Tisza István Kórház és az Élesdi Városi Kórház közösen nyert meg az összefogás és a határon átívelõ együttmûködés az egészségügyi szolgáltatások minõségének javítása érdekében.

Idén januárban indult, s hét hónapig tartott az a projekt, melynek eredményérõl záró konferencián számoltak be a program „levezénylõi”.

Fotók: HajduPress, Nyírõ GizellaTöbb száz diák élvezte tucatnyi pedagógus közremûködésével annak a projektnek a hasznát, melynek elmúlt évi lebonyolításáról záró konferencián számoltak be a berettyóújfalui Sinka István Városi Könyvtárban.

Projektzáróra gyûltek össze a "Megújuló közösségek Biharban" címet viselõ nyertes pályázat résztvevõi  Biharkeresztesen a mûvelõdési házban 2012. június 25-én. A 2011. január 1-jén kezdõdõ, és több mint másfél évig tartó projekt kedvezményezettje a biharkeresztesi Városi Mûvelõdési Ház és Könyvtár, valamint a berettyóújfalui Bihari Szabadmûvelõdési és Népfõiskolai Egyesület volt.

A berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola által megnyert, szervezett és koordinált

TEHETSÉGSEGÍTÕ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA  A BERETTYÓÚJFALUI KISTÉRSÉGBEN címû pályázat 2011. augusztus 29 -én megrendezendõ projektzáró konferenciával ér véget.


Az elmúlt év novemberében kezdõdött, s idén október 31-ig tart az a száz százalékos támogatást élvezõ projekt, amelyet a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása nyert meg, közel 30 millió forint összegben. A projektzárót kedden tartották a Nadányi Zoltán Mûvelõdési Központban.

Az Állami Számvevõkszék (ÁSZ) több mint 4000 költségvetési szerv bevonásával országos adatfelvételt indított a közszféra korrupciós kockákaztainak felmérése érdekében.

A Megújuló közösségek Biharban címet viselõ nyertes TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033 pályázat szakmai résztvevõinek szervezett továbbképzést a biharkeresztesi Városi Mûvelõdési Ház és Könyvtár, melynek igazgatója Boros Beáta, a pályázat projektmenedzsere.

Hasznos projekt indult el2011-02-11 10:55:40

Nyitó konferenciát tartottak a biharkeresztesi mûvelõdési házban február 7-én, - Megújuló közösségek Biharban- címmel.

Új tanulási formák elterjesztése, és a készségek fejlesztése - ez volt a célja Létavértes és Derecske közös pályázatának. A 100 millió forint uniós támogatásból hátrányos helyzetû gyerekeknek és felnõtteknek szerveztek szakköröket, táborokat és tanfolyamokat.

Valamivel több, mint 900 millió forintból újul meg Berettyóújfalu városközpontja, melynek projektindító tájékoztatójára a képviselõtestület tagjain kívül meghívták a város intézményeinek vezetõit, de a bihari kistérség településeinek polgármestereit is.

Egy hónapon belül a második gyermekintézményt adták át december 16-án Komádiban. A folyamatosan fejlõdõ, gyermekbarát kisváros a nem rég átadott bölcsõde után most új óvodát tudhat magáénak.

Félig már kész2010-12-02 16:11:52

Már megtörtént a felújított komádi piactér és környéke részleges átadása. Mint azt Kertész Attilától, a kivitelezõ cég képviselõjétõl megtudtuk, Az Európai kisváros-kép kialakítása Komádiban, ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-2007 pályázatból megvalósuló projekt elsõ ütemében az út egyik oldalával elkészültek.

« 1. oldal »